Показники виконання бюджету Менської міжрайонної ВД ЧОВ ФСС З ТВП за 2014 рік

№ п/п Назва статті 2014 рік
план звіт виконання
1 2 3 4 5
  Результат виконання бюджету за 2013 рік 15800,00 +15840,76 х
1. ДОХОДИ (надходження)
1.1. Страхові кошти від сплати єдиного внеску 0,00 0,00
1.2. Надходження від часткової сплати за путівки 228200,00 284663,80 124,7%
1.3 Інші надходження, в тому числі:    19900,00 47070,27 у 2,4 рази
 1.3.1. за результатами контрольно-ревізійної роботи 31476,54
 1.3.2. пасивні доходи (% по залишку коштів) 1973,85
1.3.3    інші 13619,88
  ВСЬОГО доходів 248100,00  

331734,07

 

133,7%
2. ВИТРАТИ      
  На виплату  ДОПОМОГИ      
2.1. По тимчасовій непрацездатності

 

2164000,00 2233265,17 103,2%
2.2. По вагітності і пологах 1000500,00 974360,60 97,4%
2.3. На поховання 45000,00 33000,00 73,3%
  Разом допомоги 3209500,00 3240625,77 101,0%
2.4. Витрати на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 5100,00 4934,04    96,8%
2.5 Оздоровчі заходи, в тому числі: 1925100,00 1921135,09 99,8%
2.5.1 путівки на санаторно-курортне лікування 1097900,00 1093945,09 99,6%
2.5.2 оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення 827200,00 827190,00 100,0%
2.5.3 Позашкільне обслуговування дітей, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків
2.6. Організаційно-управлінські заходи 478900,00 476632,27 99,5%
 2.7

 

Витрати по виконанню обов’язків страховика 5210,00 4659,64 89,4%
  ВСЬОГО    витрат 5623810,00 5647986,81 100,4%
№ п/п ПОКАЗНИКИ  

Станом на:

Збільш.(+) зменш. (-)
01.01.2014 01.10.2014
1. Зобов’язання страхувальника 33623,48

 

7240,78 -26382,70
1.1 Заборгованість, що виникла за 2014 рік 5540,62
1.2 Непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011 1700,16
2. Зобов’язання Фонду 140753,50 310558,40 +169804,90
2.1 Зобов’язання поточного періоду 310558,40
2.2 Непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011

Коментарі закриті.