Застраховані особи та члени їхніх сімей мають можливість отримати відновлювальне лікування (медичну реабілітацію) у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Фонд).

Статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. №1105-XIV передбачено, що для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа має право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду.

Порядок отримання застрахованими особами і членами їхніх сімей санаторно-курортного лікування затверджений постановою правління Фонду від 25.02.2009 №12 визначає наступне:

Путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається безкоштовно лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі, дитині або двом дітям у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), згідно з висновком відбіркової комісії лікувального закладу щодо направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, у якому вона перебуває на лікуванні, за наявності довідки страхувальника згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Довідка заповнюється за основним місцем роботи та дійсна протягом 1 місяця.

До путівки додається виписка з медичної карти хворого з висновком відбіркової комісії та рекомендаціями щодо подальшого лікування його в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.

Путівки видаються тільки у випадках захворювань або травм, не пов’язаних з нещасним випадком на виробництві.

Протягом календарного року одній і тій же особі може бути видана лише одна санаторно-курортна путівка, що сплачена за рахунок коштів Фонду. Термін реабілітаційного лікування складає 24 дні.

Передача виданої реабілітаційної путівки іншій сторонній особі, поділ її на декількох осіб, зменшення терміну лікування – забороняється.

Відмінністю реабілітаційної путівки є те, що вона видається для лікування застрахованої особи або її дитини (дітей) – безкоштовно, а направлення на доліковування в санаторій проводиться безпосередньо із стаціонару з видачею листка непрацездатності.

Важливим моментом також є правильне оформлення листка непрацездатності: при направленні хворого зі стаціонару на доліковування у реабілітаційне відділення санаторію у графі листка непрацездатності “Стати до роботи” здійснюється запис “доліковування в санаторно-курортному закладі” і вказується дата початку путівки.

У графі «Видано новий листок непрацездатності (продовження) № зазначається номер нового листка непрацездатності, який також заповнюється в стаціонарі закладу охорони здоров’я на період доліковування.

У графі “Причина непрацездатності” нового листка непрацездатності підкреслюється «захворювання загальне – 1» , у графі «Режим» указується «санаторний», у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику «З якого числа» вказується дата початку путівки.

В правому верхньому кутку листка непрацездатності ставиться печатка закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Подальше оформлення листка непрацездатності здійснюється в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.

Після проведеного лікування застрахована особа, яка отримала путівку в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу, зобов’язана повернути до лікувально-профілактичного закладу, що видав путівку, заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою даного закладу, про що робиться відмітка у відповідному журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів.

Реабілітаційне лікування в умовах санаторно-курортних закладів є важливою та невід’ємною частиною комплексного лікування застрахованих осіб.

З усіх питань діяльності страхувальників просимо звертатись за телефонами: у м. Мена – 2-14-08, 2-14-48 та у смт Сосниця – 2-36-72.

Менська міжрайонна виконавча дирекція обласного відділення Фонду .

Коментарі закриті.