юр2 червня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про безоплатну правову допомогу”, який гарантує всім громадянам, іноземцям, особам без громадянства, у тому числі біженцям, які перебувають під юрисдикцією країни, право на безоплатну правову допомогу.

Згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна   правова допомога  –  правова  допомога,  що гарантується  державою  та  повністю  або  частково  надається  за рахунок  коштів  Державного бюджету України,  місцевих бюджетів та інших джерел.

Право   на   безоплатну  правову  допомогу  –  гарантована Конституцією  України  можливість   громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну  первинну  правову  допомогу, а також можливість певної категорії  осіб  отримати  безоплатну  вторинну правову допомогу

Розрізняють первинну і вторинну правову допомогу.

Безоплатна первинна правова допомога  – це надання таких правових послуг:

–                    надання правової інформації;

–                    надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

–                    складення заяв, скарг, інших документів правового характеру, крім процесуальних

–                    надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Така допомога надається у:

–                    міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах в областях, районах та містах;

–                    обласних та районних державних адміністраціях;

–                     міських державних адміністраціях у містах Києві;

–                    міських, сільських та селищних радах;

–                    обласних та районних радах;

–                    спеціалізованих установах.

Отримати безоплатну первинну правову допомогу у кваліфікованого спеціаліста можна на особистому прийомі, або направивши письмове звернення. В цьому разі звернення буде розглянуте протягом 30 днів. Якщо ж звернення передбачає надання лише правової інформації, воно буде розглянуте протягом 15 днів. Якщо питання, порушене в зверненні, не належить до компетенції органу, до якого воно адресоване, воно буде перенаправлене протягом 5 днів до компетентного органу, з одночасним інформуванням того, хто звернувся.

Закон визначає безоплатну вторинну правову допомогу як вид  державної гарантії,  що  полягає  у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Безоплатна вторинна правова  допомога  включає  такі  види правових послуг:
1) захист;
2) здійснення  представництва інтересів осіб,  що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу,  в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів процесуального характеру.

 

Безоплатну вторинну правову допомогу надають:

– центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

– адвокати,  включені  до  Реєстру  адвокатів,  які  надають безоплатну  вторинну  правову  допомогу .

 

Безоплатну вторинну правову допомогу можна отримати в Менському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою:

м. Мена, вул. Червона Площа. буд.9. Телефон:(04644)3-30-01. E -mail:  mena.chernihiv@legalaid.gov.ua

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;Mentally, I feel this is the best I’ve ever beenThe only way this acquisition method would reach 51% at a cost below the equilibrium model is where selling miners make irrational negative NPV decisions.hollister online shop
They have a potential all star outfielder in slugger Corey Dickerson.mcm handbags

A concentration of middle class children leads to fewer behavioral problems, better teachers and more resources, according to separate research by Richard Kahlenberg of the Century Foundation.toms outlet

During her stay at the landmark hotel, Jordan sent an alarming e mail message to an aunt in Belgium saying that she was threatening to kill herself and the boy.hermes sac
He stole a plane.prada wallet

“I guess it’s just that people across America really loved our team.gucci sito ufficiale
Most individuals will receive plenty of creatine simply by eating a normal, balanced diet; those on extremely rigorous training regimens may need extra but should still use caution when taking it.mcm bags

Dayna’s been in the stunt business for some 20 years, starting off where most of New Zealand’s thriving stunt industry did; on Xena and Hercules.mcm backpack for sale

Коментарі закриті.