dergslygbaНа виконання Указу Президента України від 05.04.2012 № 246 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» оголошується конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році.

Про це “Нашому слову” повідомила прес-служба управління державної служби Головдержслужби України в Чернігівській області.

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» формується з метою добору та підготовки до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку, найбільш обдарованих громадян України.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:

– вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

– мають повну вищу освіту;

– мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п’яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п’яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);

Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву відбувається з урахуванням квот за пріоритетними сферами державного управління:

· фінансово-економічна сфера;

· соціально-гуманітарна сфера;

· сфера інвестицій та інновацій;

· сфера паливно-енергетичного комплексу;

· сфера сільського господарства;

· сфера житлово-комунального господарства.

Прийом документів здійснюється відповідними територіальними органами Нацдержслужби України за місцем проживання особи.
Для участі у конкурсі особа, яка відповідає вимогам, особисто подає документи в друкованому вигляді до управління державної служби Головдержслужби України в Чернігівській області (адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 21 – А) з 25 березня до 1 травня у робочі дні з 9 до 18 години. А також в електронному вигляді на адресу: guds(собачка)ua.fm (для прискорення обробки інформації).

Перелік документів:

1) заяви про:

– участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління;

– згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей;

– згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;

2) копію паспорта громадянина України, засвідчену в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);

3) дві фотокартки розміром 4×6 см;

4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);

5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України № 302 від 27 грудня 1999 року (№ 086/о);

7) заповнену анкету за встановленою формою;

8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою формою;

9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності);

11) копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності).

Особа може надавати також додаткову інформацію про освіту (зокрема, засвідчені в установленому порядку копії документів

про вчені звання, наукові ступені, підвищення кваліфікації), досвід роботи і ділову репутацію, громадську діяльність тощо.

Контактні особи від управління державної служби Головдержслужби України в Чернігівській області:

т.в.о. начальника управління Галайко Ірина Анатоліївна – тел. 0 (462) 698109;
головний спеціаліст-юрисконсульт Мороз Вікторія Степанівна – тел. 0 (462) 603337.

Для отримання додаткової інформації можна звертатись до Нацдержслужби України. Контактний телефон: (044) 2560027; електронна адреса: admin_pr(собачка)nads.gov.ua.

Коментарі закриті.