Станом на перше листопада на обліку в Менському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області перебуває 5 підприємств лісового та мисливського господарства, в яких працює 947 працівників.

З метою попередження травматизму систематично проводяться семінари, наради з питань охорони праці.

Аналіз видів подій, що спричинили нещасні випадки на виробництві під час виконання лісосічних робіт за останні роки, вказує, що роботодавці, які їх організовують, і працівники, що їх виконують, не дотримувались, а найчастіше ігнорували вимоги безпеки, регламентовані нормативно-правовими актами з охорони праці. І це при тому, що в більшості організацій, які допустили випадки виробничого травматизму при виробництві лісосічних робіт, розроблені і впроваджені системи управління охороною праці, що забезпечують ідентифікацію виробничих небезпек і оцінку професійних ризиків.

Одним з найбільш поширених чинників, що спричиняють нещасні випадки на виробництві з тяжкими наслідками, у лісомисливських господарствах є травмування працівників у результаті їх пересування в зимовий період по складній місцевості, обвалення завислого дерева, звалювання дерев з порушенням правил охорони праці. Встановлені обставини та причини випадків вказують на необхідність термінового вжиття заходів щодо недопущення порушень технології безпечного виробництва лісосічних і лісозаготівельних робіт.

Зокрема, причинами нещасних випадків під час зазначених видів робіт найчастіше стають наступні:

– виконання роботи по розробці лісосіки без попередньої її підготовки (не були прибрані небезпечні дерева та не визначені напрямки відходу);

– відсутність контролю з боку посадової особи: допуск до виконання лісосічних робіт працівників, які не забезпечені засобами індивідуального захисту;

– не проведення у встановленому законодавством порядку інструктажів та стажування на робочому місці;

– порушення потерпілими вимог інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві;

– відсутність з боку посадової особи контролю за дотриманням працюючими вимог нормативних актів, а також невиконання іншими працюючими обов’язків, передбачених нормативними правовими актами охорони праці.

З метою профілактики травматизму працюючих при виконанні лісосічних робіт лісовим господарствам, які займаються виконанням лісосічних робіт, необхідно:

1) забезпечити дотримання вимог Правил охорони праці для працівників лісового господарства та промисловості;

2) виробництво робіт здійснювати згідно з технологічною картою розробки лісосіки, з якої перед початком виконання робіт повинні бути ознайомлені під розпис усі працівники, яким належить розробляти лісосіку;

3) позначати небезпечну зону в залежності від рельєфу місцевості і висоти дерев. До початку виконання основних лісосічних операцій проводити підготовчі роботи, що включають підготовку лісосік і лісовантажних пунктів, облаштування майстерної ділянки, будівництво лісовозних вусів, прибирання небезпечних дерев;

4) під час валки дерев не допускати виконання робіт на території небезпечної зони (розчищати сніг навколо дерев, обрубувати сучки, чокеровати, трелювати, спалювати гілки та виконувати інші роботи);

5) не залишати небезпечні дерева на корені або у завислому стані;

6) зняття завислих дерев здійснювати трактором, лебідкою або за допомогою кінної тяги або важелями (аншпугами) переміщенням комля дерева в сторону, при цьому всі робітники повинні перебувати з одного боку стовбура дерева, також коміром, закріпленим за комель завислого дерева одного кінця каната і намотуванням іншого за допомогою важеля на стовбур зростаючого дерева або кондаком – обертанням завислого дерева навколо осі;

7) організувати виконання лісосічних робіт під керівництвом і в присутності на лісосікі керівника робіт;

8) забезпечити проведення контролю за станом охорони праці у відповідності з Типовою інструкцією про проведення контролю за додержанням законодавства про охорону праці в організації;

9) не допускати до роботи (відстороняти від роботи) осіб у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, що не пройшли в установленому порядку медичний огляд;

10) не допускати до роботи (відстороняти від роботи) осіб, що не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, не використовують необхідні засоби індивідуального захисту.

Окрім виконання цих рекомендацій, працівникам, зайнятим у лісосічних роботах, забороняється:

– збивати підрублені або завислі дерева іншим деревом;

– спилювати дерево, на яке спирається зависле дерево або обрубувати сучки, на які воно спирається;

– відпилювати чурки від комля завислого дерева, підрубувати коріння, комель або пень завислого дерева;

– знімати трактором зависле дерево одночасно зі збором пачки дерев або хлистів.

Саме нехтування правилами безпеки під час виконання посадових обов’язків забирає у людей здоров’я, а іноді і життя. Тому звертаємо увагу усіх робітників, задіяних у лісосічних роботах, на необхідності суворого дотримання вимог безпеки відповідно до Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості й інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Олександр Старовойт, страховий експерт з охорони праці Менського відділення управління виконавчої дирекції Фонду в Чернігівській області

Коментарі закриті.