Менська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  інформує, що право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду  виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення).

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Суму допомоги розраховують згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 26.09.2001 №1266 (далі-Порядок №1266).

Розрахунковим періодом є останні шість календарних місяців, що передують місяцю захворювання, або фактично відпрацьовані календарні місяці, якщо працівник відпрацював менше 6 місяців.

Середньоденна заробітна плата для нарахування допомоги визначається таким чином: сумарний заробіток, нарахований за відпрацьований час у розрахунковому періоді, необхідно розділити на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) (пп. 13,14 Порядку №1266). До розрахунку не включаються виплати, нараховані за невідпрацьований час, тобто, не включається середній заробіток, нарахований за час мобілізації працівника.

Якщо у розрахунковому періоді працівник не мав заробітку по причині мобілізації, рекомендуємо середньоденну заробітну плату розраховувати у відповідності з п. 10  Порядку №1266 –  виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку. У такому випадку, місячну тарифну ставку (посадовий оклад) необхідно розділити на середньомісячну кількість робочих днів (годин), установлену на підприємстві. Середньомісячну кількість робочих днів (годин) визначають шляхом ділення балансу робочого часу підприємства за календарний рік, в якому настав страховий випадок, на дванадцять місяців.

За більш детальною інформацією звертатися за адресою:

Мена, вул. Троїцька,5А або за телефонами  2-14-08 та 2-14-48;

Сосниця, вул. Виноградського,12А  або за телефоном  2-76-32.

Коментарі закриті.