З 1 квітня 2014 року набирав чинності наказ Міндоходів від 21 січня 2014 року №49 (далі – Наказ №49). Цим наказом затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

Наказ зареєстровано Міністерством юстиції України 5 лютого 2014 року за №228/25005.

З введенням в дію Наказу №49 втрачає чинність наказ ДПА України від 24 грудня 2010 року №1020.

Форма Податкового розрахунку ф.1ДФ, затверджена наказом №49, відрізняється від попередньої відсутністю реквізиту “Сума податкового боргу станом на 01.01.2011 (грн., коп.)”.

Щодо Порядку подання Податкового розрахунку ф.1ДФ, то зміни стосуються способів його подання.

Так, Податковий розрахунок ф.1ДФ, затверджений Наказом №49, подається податковими агентами в один із таких способів:

– засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;

– на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;

– на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не більше п’яти.

В один із таких способів у вигляді окремої порції подається Податковий розрахунок ф.1ДФ за відокремлений підрозділ юридичної особи, який  не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету.

У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України внесено зміни до Довідника ознак доходів фізичних осіб, який доповнено новими ознаками доходів:

“179” – Доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу);

«180» – Дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України (підпункт 164.2.18 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу);

«181» – Доходи від операцій з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами (підпункт 165.1.50 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу);

«182» – Доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено нормами розділу IV Кодексу (підпункт 165.1.51 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу);

«183» – Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти (підпункт 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу).

Крім того, у Довіднику ознак доходів  змінено назви деяких ознак доходів за колишньою нумерацією, а саме:

«108» – Доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики) (підпункт 165.1.16 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

(у випадку подання уточнених Податкових розрахунків ф.1ДФ за звітні періоди з 01.01.2011року по 31.12.2013 року  під ознакою  «108» відображається  сума коштів, одержана платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики) (підпункт 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу);

«118» –  Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.11 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)

(у випадку подання уточнених Податкових розрахунків ф.1ДФ за звітні періоди з 01.01.2011року по 31.12.2013 року  під ознакою «118» відображаються  Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки (підпункт 164.2.11 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.11 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу);

«127» –  Інші доходи (підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

( в редакції Наказу №1020 ознака «127» – Інші доходи (підпункт 164.2.18 пункту 164.2 статті 164 розділу  IV  та підпункт 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу  IV  Кодексу);

«129» – Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов’язання Національного банку України (підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

( в редакції Наказу №1020 ознака «129» – Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України  (підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 розділу  IV  Кодексу);

 «144» – Вартість вугілля та вугільних, торф’яних брикетів, безоплатно наданих платнику податку в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України (підпункт 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

(у випадку подання уточнених Податкових розрахунків ф.1ДФ за звітні періоди з 01.01.2011року по 31.12.2013 року  під ознакою «144» відображається вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України (підпункт 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 розділу  IV  Кодексу).

 

Податковий розрахунок ф.1ДФ подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Перший раз Податковий розрахунок за формою, затвердженою Наказом №49подається за звітний період – І квартал 2014 року.

У разі подання уточнених  Податкових розрахунків ф.1ДФ за звітні періоди з 01.01.2011 року по 31.12.2013 доходи  відображаються за ознаками, які діяли в редакції Наказу №1020.

 

Коментарі закриті.