PensionПитання пенсійного забезпечення свідомо у більшості громадян України виникає вже при досягненні пенсійного віку або при нарахуванні та отриманні грошових пенсійних перерахувань.

У розвинутих країнах світу питання подальшого фінансового забезпечення власного життя виникає при становленні людини на самостійному життєвому шляху, як вибір свого майбутнього.

Право вибору знаходиться між гарантованим державою мінімальним рівнем пенсійного забезпечення і особистим прагненням зробити додатково власне пенсійне накопичення через недержавні страхові пенсійні фонди. У країнах Європи частка власних пенсійних накопичень складає до 60 відсотків від загальної суми отримуваних пенсій.

Реформування пенсійної системи України потребує свого продовження та швидкого завершення як на законодавчому рівні, так і на рівні свідомого вибору свого майбутнього кожним громадянином. На даний час у нашій державі законодавчо врегульовано двоступеневий рівень пенсійного забезпечення. У той же час в європейських країнах запровад­жена трирівнева система.

Чинна пенсійна система України складається з першого рівня – солідарна система забезпечення та третього – накопичувального пенсійного забезпечення.

За своїм призначенням перший рівень пенсійного забезпечення передбачає гарантування державою мінімального рівня пенсійного забезпечення за рахунок обов’язкових пенсійних внесків юридичних та фізичних осіб, установ та внесків працюючих громадян. Виходячи з рівня та темпів розвитку вітчизняної економіки, в найближчий час неможливо свідомо розраховувати на суттєве збільшення рівня пенсійного забезпечення за рахунок солідарної пенсійної системи.

Наразі в України альтернативно діє третій рівень пенсійного забезпечення, який передбачає за рахунок власних коштів громадян через недержавні пенсійні фонди на добровільних засадах створювати власне пенсійне забезпечення. А ще – власний соціальний захист на випадок травм, втрати працездатності, появи критичних захворювань та випадків хірургічного втручання. Таким рівнем пенсійного забезпечення в США охоплено до 96%, в Японії – 99% працездатного населення, в країнах Європи – від 76% до 84%, в Україні – лише до 3%.

На даний час на території України у сфері пенсійного забезпечення через недержавні пенсійні фонди працюють понад 20 компаній, які отримали державні ліцензії на право діяльності по страхуванню життя. До 10 кращих входять компанії зі 100% іноземним капіталом – PZU Україна (Польща), KD Life (Словенія), AEGON (Голландія). Остання займає пʼяте місце в світі серед недержавних пенсійних фондів, працює у більшості країн, у тому числі у США, Канаді, Бразилії, Мексиці, Японії, Китаї, Індії та на території всієї Європи.

Усі ці компанії надають послуги на рівні європейських стандартів та спів­працюють з громадянами України через фінансово-консультативну корпорацію «ЕУЛАЙФ ГРУП», яка надає консультаційні послуги по підбору, роз’ясненню та супроводженню впровадження програм для громадян у залежності від віку, статі, стану здоров’я.

Детальна інформація щодо діяльності компаній – на сайтах: www.pzu.com.ua, www.aegon.ua, www.Kd-life.com.ua

Інформаційні довідки можна отримати за телефонами: (093) 80-05-696, (066) 71-21-857 по середах та п’ятницях з 10.00 до 12.00.

Сергій КОСТЮЧОК, консультант «ЕУЛАЙФ ГРУП».

Коментарі закриті.