У Чернігові пройшов круглий стіл на тему «Корупція в Україні: сприйняття та реалії», на якому обговорювалися з представниками громадянського суспільства Чернігівщини результати досліджень, здійснених в рамках проекту ««Боротьба з корупцією в Україні».

За інформацією Центру “Доброчин”, обговорення відбувалося в двох аспектах, що формулювалися як два питання для дискусії:

«Чи дійсно українці такі корумповані, якими вони себе вважають?

«Чи дійсно українці настільки занепокоєні проблемою корупції, як вони говорять?»

Дослідження, були проведені в 2009 – 2011 роках Інститутом прикладних гуманітарних досліджень. Вони проводилися з використання кількісних та якісних соціологічних методів, таких як загальноукраїнське репрезентоване опитування населення, опитування цільових груп: підприємців, державних службовців, правоохоронців, журналістів, представників неурядових організацій, а також проведення фокус груп та глибинних інтерв’ю.

Було зафіксувало суперечливе ставлення населення України до корупції. Переважна більшість українців сприймають корупцію як доволі поширене явище в Україні, хоча таке сприйняття базується переважно не на власному досвіді, а на інформації ЗМІ та політичних деклараціях. Сам зміст поняття «корупція» в масовій свідомості стає все більше розмитим. Все більше людей перестають визнавати корупцію ті вчинки, що законом визнаються корупційними правопорушеннями.

З одного боку спостерігається негативне сприйняття та ставлення до цього явища, а з іншого – присутнє функціональне ставлення до корупції, тобто використання корупційних практик для досягнення власних цілей. Така модель поведінки характерна не лише для підприємців, але й для населення загалом.

Як наслідок цього, на фоні визнання існування проблеми корупції і негативного до неї ставлення, доволі незначна частка населення бажає і готова брати участь у заходах, спрямованих на її подолання, та відмовитись від корупційних засобів вирішення певних життєвих чи бізнесових проблем.

***

Проект «Боротьба з корупцією Україні» є спільним проектом Міністерства юстиції України та Міністерства юстиції Канади та фінансується Канадським агентством міжнародного розвитку (CIDA). Проект реалізується за активної підтримки Інституту прикладних гуманітарних досліджень (м. Харків). Одним з основних завдань проекту є сприяння кращому розумінню проблеми корупції в Україні.

Коментарі закриті.