Фахівці Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Ліга соціальних працівників України» провели моніторинг думки населення про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в Чернігівській області.

Проект реалізовано в рамках обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2016-2020 роки.

 

Основні завдання соціологічного дослідження: 1) виявлення основних соціальних проблем у регіонах області за їх значимістю та ступенем задоволеності громадян вирішенням цих проблем; 2) виявлення рівня довіри людей до органів місцевої влади та поінформованості про її діяльність; 3) вивчення ставлення до корупційних зловживань; 4) дослідження політичних поглядів і довіри мешканців Чернігівщини до керівництва країни, органів центральної влади, протестного потенціалу в регіонах області; 5) ставлення жителів області до вступу України до ЄС, НАТО та митного союзу; 6) вивчення думки населення про збройний конфлікт на сході країни.

 

Моніторинг проведено методом анкетного індивідуального формалізованого інтерв’ю face-to-face за стандартною технологією вуличного опитування у період із 14.10.2016 по 16.10.2016 за місцем постійного проживання (домогосподарств). Вибірка багатоступенева, районована, квотна, репрезентативна за віком, статтю та місцем проживання респондентів. Загалом проанкетовано 4823 учасники, максимально допустима похибка – 5 %.

 

Моніторинг проводився в усіх районах та містах обласного підпорядкування. Для визначення вибіркової сукупності респондентів використані статистичні дані Головного управління статистики в Чернігівській області станом на 01.01.2016, що характеризують генеральну сукупність на зазначену дату. Система питань спрямована на виявлення кількісно-якісних характеристик об’єкта і предмета дослідження.

 

Обробка отриманої первинної соціологічної інформації здійснювалася в два етапи: спочатку – ручна обробка, що передбачала контроль точності, повноти та якості заповнення анкети; потім – обробка даних із використанням пакету програми SPSS.

 

Аналіз думки мешканців області щодо умов життя свідчить, що найбільше людей хвилює благоустрій і санітарний стан їхніх населених пунктів. Серед проблемних питань – незадовільний стан доріг, відсутність освітлення вулиць у темну пору року, недостатня соціальна допомога малозабезпеченим, низький рівень комунальних і медичних послуг тощо.

 

Недовіру райдержадміністрації та районній раді висловили жителі Куликівки (79 %), Носівки (65 %), Бобровиці (61 %), Сосницького району (61 %), та міста Н.-Сіверський (54 %). Більше довіряють районній владі в Коропському (78 %) та Ріпкинському (62 %) районах, а також у Коропі (58%).

 

Вивчався також рівень довіри до правоохоронних органів. Ставлення мешканців Чернігівщини до місцевої поліції таке:

 

Досить недовірливо ставляться до місцевого суду в Бобровиці (рівень недовіри – 77%), Козельці (73%), Ніжині (71%), Семенівці (65%), Носівці (70%), Мені (69%), Коропі (60%) та в Ніжинському (71%) і Сновському (64%) районах. Зовсім інша картина в Ічні (рівень довіри – 73%), Прилуцькому (66%) та Коропському (66%) районах. Високий рівень недовіри до місцевої прокуратури в Куликівці (71%), Носівці (67%), Ніжині (63%), Бобровиці (62%), Семенівці (62%), Городні (61%), Чернігові (58%), Коропі(54%). А також у Сновському (68%), Ніжинському (65%), Варвинському (65%), Чернігівському (58%) та Менському (53%) районах.
На запитання «Представники яких місцевих органів чи установ, на Вашу думку, найчастіше вчиняють корупційні дії на території, де Ви мешкаєте?» відповіді були наступні:
Аналіз анкет респондентів показав, що більшість наших земляків підтримують вступ України до Євросоюзу та НАТО, проте негативно ставляться до митного союзу.
Розподіл (у %) ставлення населення області до вступу України до НАТО:
Розподіл (у %) ставлення жителів Чернігівщини до вступу України до ЄС

Розподіл (у %) ставлення населення області до вступу України до митного союзу:

 

Коментарі закриті.