Державна служба зайнятості України почала формуватися наприкінці 80-их років ХХ ст., коли екстенсивний розвиток економіки зумовив надлишкову зайнятість. Водночас нераціональне використання праці, відсутність ефективних важелів матеріальної зацікавленості працівників у результатах трудової діяльності спричинили соціальний дефіцит робочої сили. Надлишок робочих місць супроводжувався не меншими соціальними й економічними втратами, ніж безробіття, оскільки породжував безвідповідальність, низьку трудову дисципліну та високу плинність кадрів.

Усе це призвело до великих втрат у сфері праці, подолати які радянська влада так і не змогла. Одним із засобів організованості й плановості руху працівників, зменшення витрат часу на підбір роботи стало створення при радах народних депутатів на початку 70-их років ХХ ст. посередницьких органів сприяння працевлаштуванню – бюро з працевлаштування.

У грудні 1990 року з метою створення умов для реалізації прав громадян і забезпечення соціального захисту тимчасово незайнятого населення рішенням уряду України на базі бюро з працевлаштування було створено державну службу зайнятості. Саме з цього часу служба зайнятості України стала важливим інструментом держави у сфері регулювання ринку праці й соціального захисту тимчасово незайнятого населення.

В українському суспільстві й серед європейської спільноти склався образ нашої організації як інноваційної, здатної оперативно реагувати на стрімкі зміни попиту і пропозиції робочої сили, надавати реальну допомогу і населенню, і роботодавцям.

Новітні технології державної служби зайнятості є втіленням передового досвіду забезпечення єдиних державних стандартів у соціальній сфері. Сьогодні вже важко уявити, як працювала служба зайнятості без Єдиної технології обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН) та без Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС), головною метою яких стало створення умов для ефективного оперативного задоволення потреб шукачів роботи та роботодавців, тобто, забезпечення культури надання державних соціальних послуг.

Саме завдяки тому, що служба зайнятості використовує у своїй роботі сучасні технології, її діяльність є актуальною за будь-яких умов розвитку ринку праці. Сьогодні ми надаємо велику кількість соціальних послуг для населення, це:

– професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних;

– організація оплачуваних громадських робіт;

– залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності;

– профорієнтаційні послуги та інші послуги для населення.

Вислів «Роботодавець – клієнт №1» поширився у службі зайнятості не випадково. Роботодавці – це і соціальні партнери з питань реалізації політики зайнятості, і клієнти, які потребують сприяння у вирішенні питань щодо підбору кадрів. Є ще один важливий аспект – роботодавці є платниками до страхового Фонду на випадок безробіття, тобто, частково формують його фінансові ресурси. Більшість ринкоутворюючих підприємств району є постійними клієнтами і надійними соціальними партнерами державної служби зайнятості, яким ми дуже вдячні за співпрацю.

Сьогодні служба зайнятості надає роботодавцям понад 20 видів послуг. Проте головне в нашій співпраці – формування та збереження трудового колективу кожного підприємства, організації, установи.

Соціальний захист служба зайнятості розглядає не тільки як систему послуг з підбору роботи та виплати допомоги по безробіттю, а передусім – як систему гідних умов праці й заробітної плати, легальної зайнятості, що забезпечує громадянам країни соціальні гарантії. Розвиток взаємодії служби зайнятості з роботодавцями і надалі має сприяти формуванню соціально відповідального бізнесу.

В Україні сьогодні є велика кількість чудових працівників, справжніх фахівців, які можуть і хочуть працювати. Їх професійне майбутнє багато в чому залежить від попиту на робочу силу. Головне – щоб розвивалися сектори економіки, а роботодавці довіряли службі зайнятості підбір своїх кадрів.

З нагоди двадцять першої річниці створення державної служби зайнятості хочу привітати весь колектив районного центру зайнятості і висловити щиру подяку за добросовісну працю, побажати здоров’я, щастя, благополуччя, успіхів у роботі. Впевнена, з усіма завданнями ми справимося, адже у нас працюють висококваліфіковані фахівці, справжні професіонали, які володіють якостями, необхідними для співробітників соціальної сфери, – чуйністю, доброзичливістю, умінням співпереживати людям.

Коментарі закриті.