Головне управління ДФС у Чернігівській області нагадує, що:

21 грудня, понеділок – останній день подання:

– податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

– звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне cоціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4 (місячна)) за листопад;

– заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2016р.;

– декларації акцизного податку за листопад;

– податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у листопаді;

– податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за листопад.

Останній день сплати:

– доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції;

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за листопад (крім гірничних підприємств).

28 грудня, понеділок – останній день сплати:

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за листопад.

29 грудня, вівторок – останній день сплати:

– авансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини на грудень;

– авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України на грудень;

– авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку на грудень.

30 грудня, середа – останній день сплати:

– авансових внесків з податку на прибуток за грудень;

– податку на додану вартість за листопад;

– плати за землю за листопад;

– податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад;

– податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за листопад на поточний або депозитний банківський рахунок, на вклади членів кредитної спілки;

– військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад;

– акцизного податку за листопад;

– збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за листопад.

Коментарі закриті.