З 1 січня розпочалася кампанія декларування доходів, одержаних протягом 2019 року. За перший місяць 2020 року фізичними особами – підприємцями та жителями Менського району подано 140 декларацій про майновий стан та доходи, задекларовано 15749,9 тис грн доходів, 294,0 тис грн до сплати податку на доходи фізичних осіб та 30,9 тис грн до сплати військового збору.

Обов’язок подання декларації виникає у платника податку з доходів фізичних осіб у разі отримання ним протягом звітного року таких видів доходів (прибутків):

 • при отриманні доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів));
 • при отриманні окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті;
 • дохід від операцій з інвестиційними активами;
 • іноземні доходи ;
 • доходи, отримані від продажу або обміну об’єктів рухомого та нерухомого майна;
 • доходи, отримані платником податку у спадщину чи у дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав;
 • доходи отримані від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм;
 • інші доходи.

Декларації про майновий стан і доходи подаються до податкової інспекції за місцем податкової адреси (адреси реєстрації) в один із таких способів (за вибором):

 • особисто або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Граничні строки подання декларації:

 • для громадян, які зобов’язані згідно з Кодексом подати податкову декларацію – до 1 травня 2020 року;
 • для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31.12.2020 (включно);
 • особи, які проводять незалежну професійну діяльність – до 1 травня року, що настає за звітним;
 • для фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

Бланк податкової декларації та порядок її заповнення розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України

Коментарі закриті.