деньги1Десятий рік одним з основних напрямків у діяльності служби зайнятості вважається працевлаштування безробітних громадян, насамперед, соціально незахищених категорій, шляхом надання дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Про що ж йдеться? Створивши додаткове робоче місце і взявши на нього безробітного, роботодавець, за посередництва служби зайнятості, може отримати дотацію – тобто грошову компенсацію, що дорівнює річній заробітній платі новоприйнятого та всім нарахуванням на неї. Отож цілий рік, поки працівник адаптується на робочому місці й виходить на повноцінну зайнятість, роботодавець по суті не витрачає на нього жодної копійки. За умови, що працівника не буде звільнено з ініціативи адміністрації протягом двох років роботи на цьому місці. Це дасть можливість роботодавцеві зекономлені кошти на створення нових робочих місць, придбати нове технологічне обладнання…

Провідні країни світу давно і з успіхом використовують таку можливість працев­лаштування безробітних, щоправда, під іншою назвою – “субсидована зай­нятість”. Наприклад, проведені в Канаді дослідженновели, що субсидії на за­робітну плату — найефективніші програ­ми регулювання ринку праці. Такі програ­ми, в тій або іншій інтерпретації, існують у США, Англії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії та інших країнах.

Протягом січня-липня 2010 року дотацію отримали 30 роботодавці району. При вирішенні питання щодо надання дотацій, пріоритет надавався, в першу чергу, роботодавцям, які приймали на роботу неконкурентоспроможні верстви населення. За цей період в цілому по району таким чином були працевлаштовані 45 осіб, серед яких переважна більшість це жінки з дітьми до 6 років, кожна четверта особа – молода людина, яка закінчила або припинила навчання у навчальних закладах різних рівнів акредитації, або демобілізовані з військової або альтернативної (невійськової) служби. Середня заробітна плата для працівників прийнятих на дотаційні робочі місця склала 1700 грн.

В результаті такої співпраці виграли ті підприємства, керівники яких не просто вдумливо ставились до добору кадрів, а й активно використовували нові можливості задоволення власних кадрових потреб. Використання всіх можливостей, які відкриває служба зайнятості для роботодавців, допомогли деяким підприємствам в час кризи утриматись “на плаву”, а на сьогодні відновити всій бізнес на докризовий рівень. Були й такі підприємства, які змогли розширитись.

Та дотація служби зайнятості може допомогти не всім роботодавцям, а лише тим, хто  не має заборгованості перед фондом на випадок безробіття, хто перед тим, як попросити її, не скорочував своїх працівників, які трудилися за такою ж спеціальністю, хто не порушував інші норми Закону України “Про зайнятість населення».

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що така послуга служби зайнятості нині потрібна та перспективна, ви­гідна і роботодавцю, і безро­бітному: роботодавець отри­мує кваліфікованого працівни­ка, не витрачаючи при цьому жодної копійки, а безробітний – роботу та перспективу за­лишитися на підприємстві на постійній основі.

Головний спеціаліст                                  Юрій Стальниченко

Коментарі закриті.