Законом України від 23.09.1999 № 1105 – XІV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині 3 статті 30 визначено, що рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється на підприємстві, установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, організації та застрахованих осіб або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що затверджено правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2006 № 25 зі змінами та доповненнями.

Комісія підприємства, установи, організації із соціального страхування підприємства, створюється (обирається) та діє на підприємстві, в установі, організації, що використовує найману працю, незалежно від форм власності, господарювання де працює більше 15 найманих працівників. Якщо на підприємстві працює 15 і менше працівників, у такому разі обирається уповноважений із соціального страхування.

Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб. Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності – інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб(представник).

Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються роботодавцем

його наказом або іншим розпорядчим документом, представником застрахованих осіб, постановою виборного органу профспілкової організації.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням та своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, отримує від роботодавця відомості щодо суми фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для надання матеріального забезпечення найманим працівникам, одержаного від робочих органів Фонду, отримує від органів Фонду безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Менська міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Коментарі закриті.