Затверджено наказом виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 07.07.2011 №73

Основні заходи по унеможливленню незаконного заволодіння
коштами бюджету обласного відділення Фонду при отриманні
фінансування для виплати застрахованим особам матеріального
забезпечення

І. Загальні положення

Дані заходи розроблено відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 №2240-111, «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270, «Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, «Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406, «Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», затвердженого постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 №26, «Методики опрацювання заяв-розрахунків робочими органами Фонду», затвердженої директором Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 19.04.2011.

II. Заходи по упередженню неправомірного віднесення витрат
за рахунок коштів Фонду на отримання фінансування для
виплати застрахованим особам матеріального забезпечення по
невиробничому травматизму

1. Запровадити з 01.08.2011 року Порядок, при якому є обов’язковим проведення розслідування за участю представника робочих органів Фонду випадків невиробничого травматизму, в зв’язку з чим страхувальники невідкладно письмово, або усно з послідуючим письмовим повідомленням, інформують робочи органи Фонду про кожний такий випадок.

2. Комісія страхувальника за участю представника Фонду проводить розслідування нещасного випадку і у разі погодження всіх обставин складається та підписується акт за відповідною формою (Н-5, Н-1, НПВ або НТ). У разі незгоди із змістом акта (встановлення розбіжностей щодо дати, часу, місця та обставин травми) представник Фонду письмово складає довідку про всі обставини отримання травми та констатує правомірність або безпідставність віднесення витрат на рахунок коштів Фонду, яка додається до акта і є його невід’ємною частиною.

4. У разі відсутності інформації від страхувальника про отримання працівником травми (результатів розслідування нещасного випадку за участю представника робочого органу відділення Фонду) та включення ним відповідної суми до заяви-розрахунку необхідно:
• виключати дану суму з заяви-розрахунку;
• проводити позапланову перевірку, в тому числі при необхідності за участю представника відділу з питань експертизи тимчасової непрацездатності обласного відділення Фонду, обставин, при яких отримана травма, в тому числі обгрунтованості видачі, при необхідності продовження, листків непрацездатності.

6. Без висновків комісії за участю у розслідуванні представника Фонду, щодо правомірності або безпідставності віднесення витрат за рахунок коштів Фонду отримання фінансування для виплати
застрахованим особам матеріального забезпечення по невиробничому травматизму неможливе.

Коментарі закриті.