Відповідно до статті 40 Конституції України та на підставі ЗУ «Про звернення громадян» і ЗУ «Про державну службу в Україні» громадяни можуть звертатися до податкової інспекції із зауваженням і пропозиціями щодо діяльності держаних податкових органів, заявою про сприяння реалізації своїх прав і законних інтересів чи скаргою на їх порушення.

          Звернення може бути: індивідуальне-звернення, що подано окремою особою;

колективне- звернення, що надане групою осіб; анонімне звернення- письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписано автором а токож таке, з якого неможливе встановити авторство; повторне звернення-викладені у письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, зауваження винятково з тих питань, що вже були порушені громадянином у попередньому зверненні і на які громадянин отримав відповідь і при цьму відсутні нові дані чи факти, що потребують додаткової перевірки; дублетні звернення- пропозиції, заяви і скарги одного і того ж самого громадянина з одного й того ж самого питання, що надіслани за адресами різним адресатам і надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня чи іншими установами, організаціями, підприємствами, ЗМІ за належністю до ДПІ для їх вирішення по суті, якщо останніми вже отримані звернення відповідного змісту.

    Також ДПІ у Менському районі нагадує, що на сьогоднішній день кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2010року, триватиме до 1 травня 2011 року.

                   ДПІ у  Менському районі

Коментарі закриті.