Верховна Рада 7 квітня прийняла запропонований президентом України Віктором Януковичем Закон «Про засади запобігання та протидії корупції», який набрав чинності з 1 липня. Закон відрізняється від попереднього антикорупційного законодавства, і перш за все тим, що покликаний не лише притягувати до відповідальності, а й попереджувати корупційні діяння. Про новації у законодавстві розповідає керівник апарату РДА Вікторія ПРИЩЕПА:

– Новим є те, що закон поширюється не тільки на суб’єкти державної влади і місцевого самоврядування, але й на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. До них відносяться президент України, голова Верховної Ради, його заступники, прем’єр-міністр, народні депутати та депутати місцевих рад, державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, посадові та службові особи прокуратури, СБУ, державної податкової служби, працівники правоохоронних органів, судді і т.д., а також особи, які прирівнюються до уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Наприклад, посадові особи юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів. А це можуть бути і освітяни, і працівники органів охорони здоров’я, і культури тощо.

Новий закон містить ряд обмежень, наприклад, щодо використання службового становища з метою неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки (пропозиції) такої вигоди. Тобто, навіть прийняття обіцянки вже є підставою для притягнення до відповідальності.

Мають місце і обмеження по роботі близьких родичів. До близьких осіб відносяться подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права і обов’язки. Ці обмеження не поширюються на близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у зв’язку з перебуванням кожного на виборній посаді (наприклад, голова та секретар міської ради), особи, які працюють у сільській місцевості, у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я, спорту.

Новий закон запроваджує обмеження щодо одержання дарунків: забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника або якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні. Разом з тим, деякі суб’єкти можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких дарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати.

Посадові і службові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про його вчиненні зобов’язані вжити заходів щодо запобігання такого правопорушення та терміново письмово повідомити про це спеціально уповноважений орган у сфері протидії корупції.

Цікаво, що особам, які звільнилися з державної служби, протягом року з дня звільнення або припинення діяльності забороняється здійснювати дії, пов’язані з підприємницькою діяльністю, яка контактує з органом, де особа раніше працювала, розголошувати і використовувати в своїх інтересах інформацію, а також представляти інтереси особи (у тому числі і в судах) у справах, в яких іншою стороною є орган, в якому особа працювала раніше.

Ще одне нововведення: законом передбачено створення Єдиного державного реєстру, який міститиме інформацію про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Даний реєстр має бути сформований і вестися Міністерством юстиції.

Коментарі закриті.