ДПІ у Менському районі повідомляє, Податковим кодексом України, який вступив в дію з 1 січня 2011 року передбачено, що податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків в один із таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п.49.4 ст.49 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Згідно ст. 63 Господарського Кодексу:

   1. Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

2.  Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень.

3.  Усі інші підприємства визнаються середніми.

Відповідно до вищевикладеного, податкові декларації подані великими та середніми платниками не засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, вважатимуться не визнаною, як податкова звітність,  в зв’язку з порушенням загальних вимог подання податкової звітності.

Обов`язковою умовою залишається  вимога надання усіма платниками податку на додану вартість разом з декларацією копій реєстрів в електронному вигляді.

Завідувач сектором інформатизації процесів оподаткування,

 реєстрації та обліку платників податків                                                       Сергій Нерет

Коментарі закриті.