комиссияНа виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 року № 1042 при Менській районній державній адміністрації створена і діє спостережна комісія, основними завданнями якої є організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання; сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для їх тримання; надання допомоги у соціальній адаптації жителям району, звільненим від відбування покарання.

Спостережна комісія Менської райдержадміністрації діє на основі Положення про спостережну комісію, яке затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 19 листопада 2010 року № 465. Дане Положення розроблене на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 року № 1042 «Про внесення змін до Положення про спостережні комісії». Оновлений склад спостережної комісії затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 червня 2013 р. № 180. На даний час комісія діє у складі 19 чоловік, 11 з яких є представниками громадських організацій та громадськості.

Засідання комісії проводяться в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць. Протягом 2013 року проведено 83 засідання комісії на яких розглядалися питання про погодження подань адміністрації виправних закладів щодо умовно-дострокового звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, щодо замін покарання більш м’яким (обмеження волі, виправні роботи), щодо зміни умов тримання, щодо погодження клопотань засуджених про застосування пільг, внесених особисто на розгляд Менського районного суду.

Відповідно до нового Положення члени спостережної комісії регулярно беруть участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подання щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.

Члени спостережної комісії Менської райдержадміністрації на вимогу суду беруть участь у судових засіданнях по розгляду клопотань засуджених даної колонії про застосування пільг у вигляді заміни покарання більш м’яким або умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Також Менську ВК № 91 відвідує Макошинський селищний голова Кравцов В.М. а Домницький ВЦ № 135 Миколаївський сільський голова Баклажко А.М., які є членами спостережної комісії.

В питанні виправлення осіб, засуджених до позбавлення волі, значну роль відіграють релігійні організації. Більшість засуджених із Домницького ВЦ відвідують Різдво-Богородицьку церкву при чоловічому монастирі, допомагають облаштовувати церковні споруди, впорядковувати прилеглу територію, що позитивно впливає на їх духовний розвиток. У Менській ВК діє капличка Святого Миколая, в якій проводиться богослужіння для засуджених. Для засуджених іншої віри також виділена окрема кімната. Співпрацюють із Менською ВК № 91 також представники релігійної організації «Нащадки АРАТТИ».

Протягом 2013 року спостережною комісією поставлено на облік 3 особи, які були умовно-достроково звільнені від відбування покарань. Станом на 01 січня 2014 року на обліку спостережної комісії перебуває 3 особи умовно-достроково звільнені від відбування покарань.

Протягом 2013 року на розгляд спостережної комісії надійшло 49 звернень від засуджених, які відбувають покарання в Менській ВК № 91, Домницькому ВЦ № 135 та їх законних представників. Відповіді на звернення надані в установлені терміни.

В основному звернення стосувалися надання погодження спостережної комісії щодо застосування до засуджених пільг у вигляді умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміни покарання більш м’яким. Також звернення надходили з питань пенсійного забезпечення засуджених, створення арештного дому на базі МВК-91, щодо участі представників комісії в судових засіданнях. Звернення були розглянуті у встановленому порядку, при необхідності -на засіданні комісії. Відповіді надано в установлені терміни.

З питань, що не відносяться до безпосередньої компетенції комісії, направлялися звернення до Державної пенітенціарної служби України, Пенсійного фонду України. Про результати розгляду інформували заявників. На особистий прийом до комісії звернувся житель району, умовно-достроково звільнений від відбування покарання з проханням посприяти у відновленні документів про його роботу до засудження. Комісією направлено відповідні запити за місцем його колишньої роботи. Отримані документи передано заявнику.

За звітний період надійшло 54 запити з Менського районного суду про надання рішень спостережної комісії про погодження (відмову у погодженні) клопотань засуджених, які особисто подали заяви до суду про застосування пільг у вигляді умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни покарання більш м’яким.

Представниками Менського РЦСССДМ надавалися індивідуальні послуги соціально-економічного, юридичного та інформаційного характеру молодим особам, які звільнилися з місць позбавлення волі.

Сприяння в організації контролю за особами, умовно-достроково звільненими з місць позбавлення волі, надають селищні, сільські голови.

Також протягом 2013 року представники спостережної комісії відвідували Менську виправну колонію № 91 та Домницький виправний центр № 135 для перевірки умов тримання засуджених та розгляду їх заяв. Представники комісії брали участь у різноманітних заходах, які проводяться у виправних установах: «Мангал – шоу»; «дні запитань – відповідей», який проводився обласним управлінням Державної пенітенціарної служби України; відвідували клуб, церкву; передавали книги для поповнення бібліотечного фонду Менської ВК-91.

Спостережна комісія запрошує до співпраці громадські організації та громадян, які бажають взяти участь у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для їх тримання та у здійсненні громадського контролю за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання.

Юридичний відділ апарату РДА

Коментарі закриті.