У Головному управлінні ДФС нагадують, що триває підготовка платниками звітів про контрольовані операції за 2016 рік, термін подачі яких припадає на 2 жовтня 2017 року.

У липні 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року №468 (далі – наказ №468) «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт та Порядок).

З цього приводу Державною фіскальною службою України листом від 10.07.2017 року №17973/7/99-99-15-02-01-17 надано відповідні роз’яснення.

Головною відмінністю від попередньої форми є доповнення додатка до Звіту «Відомості про контрольовані операції» графою 25 «Сторона, що досліджується».

Назва графи 20 додатка до Звіту «Відомості про контрольовані операції» приведена у відповідність до вимог Кодексу.

У новій редакції викладено додаток до Звіту – «Інформація про пов’язаних осіб».

Порядок доповнено роз’ясненнями щодо особливостей заповнення Звіту, у разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами-нерезидентами із залученням непов’язаних осіб.

Уточнено порядок заповнення окремих граф розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту.

Також розділ V Порядку доповнено пунктом 7, який роз’яснює відображення показника рентабельності при групуванні контрольованих операцій.

Коди підстав віднесення господарських операцій до контрольованих доповнено кодом «040» для контрольованих операцій, передбачених пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу – «господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи».

Отже, платникам, які готують звіти про контрольовані операції за 2016 рік, наполегливо рекомендуємо звернути увагу та врахувати зміни, які викладені в наказі Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року №468.

Більш детально можна ознайомитись зі змістом листа ДФСУ від 10.07.2017 року №17973/7/99-99-15-02-01-17 на сайті.

Коментарі закриті.