ДПІ у Менському районі повідомляє, що згідно наказом ДПА України  від 31.01.2011 року затверджено нову  форму податкової декларацію з податку на доходи фізичних осіб.

Декларації подається окремо за кожний місяць (податковий період) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

З питань заповнення Податкової декларації можна звертатися до податкової інспекції за телефонами 3-17-87; 2-11-06 та 2-10-23, а також методичні рекомендації щодо її заповнення можна придбати в редакції газети «Наше слово».

Додаток: методичні рекомендації щодо заповнення декларації.          

Щодо  заповнення  Декларації

3.1. Реквізити Декларації, що заповнюються:

3.1.1. У рядку „1” відмічається відповідна клітинка “Звітна”, “Звітна за не уповноважений відокремлений підрозділ” або “Уточнююча”, “Уточнююча за не уповноважений відокремлений підрозділ”, “Звітна нова”, „Звітна нова за не уповноважений відокремлений підрозділ” залежно від того, яка Декларація подається. За  наявності   більше  ніж одної відмітки  Декларація  вважається  неправильно заповненою. У разі відмітки „Уточнююча” або  „Уточнююча   за неуповноважений відокремлений підрозділ” рядки 1-8  Декларації не заповнюються.

3.1.2. У рядку „2” вказується номер місяця та звітний рік або  з відміткою „Звітний (податковий) період, що уточнюється”.

3.1.3. У рядку „3” вказується повна назва податкового агента юридичної особи, самозайнятої особи та фізичної особи, що здійснюють незалежну діяльність  та відмічається відповідна клітинка “Юридична особа”  або  “Cамозайнята особа “.

3.1.4. У рядку „4” вказується код платника податку за ЄДРПОУ [1] юридичної особи – податкового агента, який подає Декларацію. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8).

Вказується десятирозрядний  реєстраційний номер облікової картки платника податку [2] – самозайнятої особи – податкового агента або осіб, що здійснюють незалежну діяльність (у т.ч. нотаріуси, адвокати), який подає Декларацію, та/ або серію та номер паспорта (для самозайнятих осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку та повідомили про це відповідний  орган ДПС. І мають відмітку у паспорті). Заповнення клітинок проводиться зліва направо.

3.1.5. У рядку „5” вказується місцезнаходження податкового агента, електронна адреса, поштовий індекс, міжміській код, телефон, факс.

3.1.6. У рядку „6” вказується місцезнаходження неуповноваженого відокремленого підрозділу за який подається  Декларація  та   поштовий індекс, міжміській код, телефон, факс, електронна адреса юридичної особи, що подає Декларацію за такий не уповноважений підрозділ.

3.1.7. У рядку „7” вказується дата виплати доходу за звітний період  з врахуванням норм Закону України від 23.09.2010 №2559-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати”  (дата виплати заробітної плати  за другу половину місяця).

При неодноразовій виплаті  доходів у звітному місяці сплата податку здійснюється  з дотриманням вимог  пп. 168.1.2 п.168.  ст.168  Кодексу.

3.1.8. У рядку „8” вказується назва та код за ЄДРПОУ органу державної податкової служби, куди подається Декларація.

3.1.9. У рядку „9” вказується  загальна кількість поданих окремих Декларацій за неуповноважені відокремлені підрозділи (відділення). Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями до трьох цифр, якщо значущих цифр менше 4).

3.1.10. У рядку „10” вказується  кількість осіб, що працювало за штатом (крім тих, хто знаходиться у відпустці  по догляду за дитиною) та  кількість осіб, що працювало за  цивільно – правовими договорами. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями ).

Блок „Показники”:

 У графі „3” вказуються суми у гривнях та окремо через кому  вказуються копійки.

Показники заповнюються без  врахування  доходів та  податків нарахованих (перерахованих) працівникам  неуповноважених відокремлених підрозділів (відділень).

У рядку „01” вказується  загальна сума доходів за звітний період, які нараховані на користь фізичних осіб (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню, не  включаються  ознаки доходів по яких податок не утримується згідно законодавства); 

У рядку „02”  вказується  загальна сума доходів за звітний період, яка виплачена (надана) (за мінусом внесків та податків)  на користь фізичних осіб, у тому числі за попередні періоди  (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню, не включаються  ознаки доходів по яких податок на доходи фізичних осіб  не утримується згідно законодавства).

У рядку „03” вказується  загальна сума нарахованого (утриманого) податку на доходи фізичних осіб за звітний період, яка утримана з доходів за звітній період.

У рядку „04” вказується  загальна сума фактично перерахованого у звітному періоді  до бюджету податку на  доходи фізичних осіб, у тому числі за попередні періоді.

У рядку „05” вказується  сума податку на доходи фізичних осіб, яка  нарахована у попередніх податкових періодах  але перерахована у поточному звітному періоді.

У рядку „06” вказується  сума податку на доходи фізичних осіб, яка  нарахована (утримана) з  доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково по терміну,  визначеному у рядку 7 Декларації. У разі повної виплаті  доходів та перерахованому податку за звітний місяць (рядки 14 та  06 = 0).

У рядку „07” вказується  сума  податку на доходи фізичних осіб,  що підлягає до сплати за  звітній  період  (р.03 + р.05- р.06);

У рядку „08” вказується сума утриманого податку до сплати за всі свої відокремлені підрозділи, які не уповноважені нараховувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб.

Блок „Показники розрахунків податкових зобов’язань ”

У разі подання Декларації з відміткою „Уточнююча”, „Уточнююча за не уповноважений відокремлений підрозділ”  рядки з 01 – 08 не заповнюються.

У рядку „09” вказується сума до сплати податку  на доходи фізичних осіб за даними раніше поданої Декларації, що уточнюється (показник р.07, що уточнюється, або сума рядків 01 додатків до податкової декларації).

У рядку „10” вказується уточнююча  сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, в якому виявлена помилка або сума рядків 02 додатків до податкової декларації.

У рядку „11.1” вказується сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р. 10 – р.09), якщо р.10> р.09 або сума рядків 03.1 додатків до податкової декларації.

У рядку „11.2” вказується сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка зменшує  податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р. 10 – р.09), якщо р.10 < р.09 або сума рядків 03.2 додатків до податкової декларації.

У рядку „12”  вказується  сума штрафу, яка нараховується платником податку самостійно відповідно до п.50. ст.50 Розділу II Податкового кодексу України.

У рядку „13”  вказується  сума пені, яка нараховується платником податку самостійно відповідно до пп.129.1.2 п.129.1 ст.129 Розділу II Податкового кодексу України.

Блок „Інші показники”

У рядку „14”  вказується сума  невиплачених доходів за звітний місяць, сума податку з якої відображається у рядку 06 Декларації.

У рядку „15”  вказується сума  податку на доходи фізичних осіб, нарахована, але не сплачена податковим агентом до бюджету (станом на 01.01.2011 р) всупереч порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом. Крім поточної заборгованості за грудень (перехідна на січень).

Нарахований дохід в Декларації відображається повністю, без вирахування податку на  доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціального страхування та податкової соціальної пільги. 

Сума нарахованих доходів, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб за попередні податкові періоди та сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередні податкові періоди, суми нарахованої пені та штрафу  відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками), незалежно від того, у якій формі або у якій  валюті здійснювалося нарахування та виплата доходу.

В рядку «Дата подання податкової  Декларації» – податковим агентом проставляється дата.

У кінці Декларації проставляються  реєстраційний номер облікової картки платника податку, ініціали та прізвище керівника та головного бухгалтера підприємства, самозайнятої особи та проставляється печатка (за наявності).

У кінці Декларації проставляються відмітки службових осіб органу державної податкової служби про внесення даних з Декларації до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, прізвище, службові відмітки) та результати проведення камеральної перевірки, номер та дата складання акту.

Коментарі закриті.