indexВ листопаді 2015 року виповнюється 17 років Національній службі посередництва і примирення (далі – НСПП), яка утворена Указом Президента України відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» з метою поліпшення трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів).

Під час заснування НСПП були враховані рекомендації Міжнародної організації праці та досвід розвинених країн, де аналогічні служби існують понад століття і формувалися разом із становленням економіки.

В області здійснює свої повноваження відокремлений структурний підрозділ НСПП – Відділення. Головними аспектами роботи в процесі реалізації визначених завдань відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» є налагодження конструктивного діалогу між сторонами трудових відносин, використання різних форм взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців, з якими на даний час укладено 23 Угоди про співпрацю.

Безпосередньо на місцях надзвичайно важливу допомогу у вивчені та підготовці необхідної інформації своєчасного реагування  на ускладнення стану соціально-трудових відносин в галузях економіки і окремих суб’єктів господарювання надають представники позаштатної інституції НСПП, кандидатури яких рекомендовані районними державними адміністраціями, міськими радами, які працюють на громадських засадах в районах та містах. Саме вони є тією необхідною ланкою, яка здійснює взаємозв’язок між роботодавцями та профспілковими організаціями, місцевими органами виконавчої влади та Відділенням.

Згідно із Законом України «Про соціальний діалог в Україні», Відділенням  проводиться робота по здійсненню оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до органів соціального діалогу на територіальному рівні.

З метою забезпечення поінформованості громадськості та зацікавлених сторін соціально-трудових відносин про основні напрямки та результати своєї роботи, підвищення рівня правової культури сторін соціального діалогу, Відділення здійснює систематичний випуск Інформаційного бюлетеня та тематичних буклетів, має особисту сторінку на web-сайті облдержадміністрації та власний інформаційний ресурс (www.nsppch.ucoz.ua). Для надання консультативної допомоги з питань законодавства про працю працює «гаряча» телефонна лінія (т.77-62-77).

Результати діяльності Відділення свідчать, що у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та роботодавцями була забезпечена певна стабільність соціально-трудових відносин у трудових колективах області.

Напередодні річниці Національної служби посередництва і примирення адресуємо теплі слова поздоровлення та подяки за вагомий внесок у відстоюванні цінностей соціальної справедливості людей праці відповідальним працівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок і роботодавців, арбітрам, посередникам, керівникам Інформаційно-консультаційними центрами НСПП в районах і містах.

Нехай і надалі співпраця та взаємодія всіх зацікавлених сторін соціального діалогу слугує становленню України як демократичної, соціальної і правової держави, піднесенню економіки, забезпеченню суспільного миру та злагоди.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області

Коментарі закриті.