Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове  державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 ( далі – Закон № 1105) підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності.

Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі визначаються Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ України від 13.11.2001 № 455.

Пунктом 1.12 Інструкції зазначено, що документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян України під час їх тимчасового перебування за межами держави, підлягають обміну на листок непрацездатності згідно з рішенням лікарсько – консультаційної комісії (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання чи роботи у разі:

– гострих захворювань і травм;

– загостренні хронічних захворювань;

– вагітності та пологів;

– оперативних втручань при невідкладних станах;

– лікування згідно з рішенням комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон.

Обмін здійснюється на підставі перекладених на державну мову та нотаріально засвідчених документів, які підтверджують тимчасову втрату працездатності під час перебування за межами України.

Рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування на підприємстві, організації, установи, яка здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 

                        Менська міжрайонна виконавча дирекція

                        Чернігівського обласного відділення Фонду

                        соціального страхування з тимчасової

                        втрати працездатності

Коментарі закриті.