Менська міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадує про  подачу звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,  за 2015 рік.

Відповідно до норм Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 № 4, страхувальники повинні будуть подати звітність у тому випадку, якщо в четвертому кварталі поточного року був рух коштів по субрахунку, призначеному для обліку розрахунків із соціального страхування,  тобто подавались заявки-розрахунки, проводилось фінансування матеріального забезпечення, нараховувались або сплачувались штрафні санкції по результатам перевірок по коштах ФСС з ТВП, були самостійно виправлені помилки та повернуті надмірно замовлені кошти та існує непогашена заборгованість  перед Фондом.

Звіт за формою Ф4 – ФСС з ТВП подається до органу Фонду в повному обсязі страхувальником або відповідальною особою страхувальника на паперових носіях або надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. У разі надсилання звіту поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше, ніж за десять днів до закінчення строку подання звіту.

Паперові звіти подаються в друкованому вигляді або заповнюються українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом. У разі не заповнення того чи іншого рядка в звітах через відсутність операцій цей рядок прокреслюється. Звіти формуються у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою органу Фонду про його прийняття зберігається у страхувальника, другий – в органі Фонду.

Звіт за формою Ф4 – ФСС з ТВП складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками та необхідно подати до органу Фонду не пізніше 20 січня 2016 року. Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).

У разі виявлення помилки у звіті страхувальник має право до 20.01.2016 повторно сформувати та подати звіт. Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт.

Менська міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Коментарі закриті.