До відділу державної реєстрації актів цивільного стану районного управління юстиції часто звертаються громадяни за підтвердженням юридичних фактів щодо реєстрації народження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені.

Якщо законодавством не передбачено видачі повторних свідоцтв, то за заявами громадян їм може бути виданий витяг з Державного реєстру ак-тів цивільного стану громадян про проведену реєстрацію.

За інформацією начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Лариси Попович, фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта і документів, що підтверджують родинні стосунки.

Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам незалежно від віку дитини, а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина (за умови пред’явлення ним довіреності, паспорта). Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається.

Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті видається:

– другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим
родичам померлої особи за умови пред’явлення ними паспорта і документів, що підтверджують
родинні чи сімейні стосунки;

– спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/або право на спадкування підтверджуються документально, за умови пред’явлення паспорта;

– особі, що згідно з договором особистого страхування життя є вигодонабувачем, за умови
пред’явлення договору, паспорта;

– особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред’явлення договору, паспорта або паспортного документа.

Для отримання витягу з Реєстру реєстраторові подається заява, до якої додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру, що становить 73 гривні.

На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, нотаріуси, органи СБУ та інші органи державної влади (посадові особи), відділи реєстрації актів цивільного стану, адміністрації закладів охорони здоров’я, навчальних або інших дитячих закладів щодо реєстрації народження дітей, особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги у зв’язку з народженням дитини, отримання допомоги на поховання.

Коментарі закриті.