dergslygbaЧернігівський державний технологічний університет здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 8.150101 – “Державна служба” галузі знань «Державне управління».

Про це повідомляє головне управління державної служби України.

Порядок прийому на навчання здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року №789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників».

Відповідно до Порядку на навчання приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів.

Підготовка магістрів державної служби здійснюється за денною (1 рік) і заочною (2 роки) формами навчання за рахунок бюджетних коштів і за контрактом.

На навчання за державним замовленням приймаються особи, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування».

На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи. На час навчання за працівником зберігається посада за останнім місцем роботи. На час навчання слухачі денної форми забезпечуються гуртожитком.

Прийом на навчання здійснюється за конкурсом, який передбачає тестування з основ держави, права та економіки і співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

З метою проведення якісного відбору осіб для вступу у 2013 році до Чернігівського державного технологічного університету за спеціальністю 8.150101 “Державна служба” з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” просимо організувати та провести відповідну роботу по визначенню кандидатів для вступу на навчання, які відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789, та до 5 квітня 2013 року надати на електронну адресу cnuds@cn.guds.gov.ua Управління відомості про осіб, рекомендованих для участі у конкурсному відборі за формою, що додається.

Інформацію про умови вступу, терміни подання документів до конкурсної комісії та перелік необхідних документів буде направлено додатково, після оголошення Чернігівським державним технологічним університетом прийому слухачів на 2013 рік.

Контактна особа в Управлінні – Тянутова Ксенія Віталіївна – головний спеціаліст сектору реалізації державної політики у сфері державної служби та місцевого самоврядування Управління, тел. (0462) 77-50-11.

Коментарі закриті.