Університет державної фіскальної служби визнаний в Україні та за її межами як навчальний, науковий, методичний центр, у якому напрацьований значний досвід міжгалузевого поєднання економічної та правової освіти, науки й практики при здійсненні профільної підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідно до вимог сучасного ринку праці.

Значний відсоток підготовки фахівців, відповідно до покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти Університет здійснює за рахунок державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням.

Університет державної фіскальної служби України запрошує на денну та заочну форми навчання за спеціальностями:

– економіка;

– міжнародні економічні відносини;

– журналістика;

– комп’ютерні науки;

– менеджмент;

– міжнародне право;

– облік і оподаткування;

– підприємство, торгівля і біржова діяльність;

– право;

– психологія;

– фізична культура і спорт;

– фінанси, банківська справа та страхування.

З більш детальною інформацією з цього питання можна ознайомитись на сайті університету.

Коментарі закриті.