Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймає  комісія (уповноважений) із соціального страхування, – повідомляє менська міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Обирається та діє комісія на всіх підприємствах і установах незалежно від форм власності – на підприємстві, якщо кількість працюючих перевищує 15 осіб, якщо менше 15, обирається уповноважений. До складу комісії входять представники адміністрації та застрахованих осіб.

Виконує свої функції комісія відповідно до «Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації», затвердженого Постановою правління Фонду від 23.06.2008  № 25.

Одним із головних обов’язків комісії (уповноваженого) є прийняття або відмова у призначенні допомоги, а також рішень про повне або часткове припинення їх виплати.

На практиці маємо багато випадків щодо приховування виробничого травматизму та віднесення цих витрат на рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти: не пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо, які призвели до ушкодження здоров’я потерпілих.

Факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад. Документом, який підтверджує ушкодження здоров’я особи, є виданий в установленому порядку листок непрацездатності.

Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Розслідування проводиться з метою визначення їх обставин та причин. До уваги беруться листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу, а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців.

Випадки, які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий.

Розслідування нещасних випадків із смертельними наслідками, пов’язаних із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, а також випадків, які сталися внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами, проводяться органами внутрішніх справ або прокуратури.

За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм), який затверджується керівником органу (організації), що проводив розслідування.

Коментарі закриті.