У Кіровограді 9 – 10 липня відбулась шоста Всеукраїнська науково-практична конференція «Регламентація питань самоорганізації населення законодавством України».

Про це «Нашому слову» повідомили у Чернігівській громадській організації Центр «Доброчин».

У конференції взяли участь представники з 22 областей України, серед яких – експерти, науковці, представники органів місцевого самоврядування, лідери ОСН та громадських організацій, які мають значний досвід та теоретичні напрацювання у сфері локальної демократії.

Чернігівщину представляли Олександр Підгорний, Центр «Доброчин», партнер Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення в Чернігівській області, та Федір Фесюн, міський голова Мени.

У ході пленарних та секційних засідань відбулися дискусії як стосовно покращення законодавчої бази створення і діяльності органів самоорганізації населення, так і стосовно громадського лобіювання прийняття цих пропозицій Верховною Радою та реалізації законодавчих норм у місцевій практиці.
Було розглянуто корисний досвід різних регіонів України щодо створення органами місцевого самоврядування сприятливих умов для розвитку самоорганізації і спільного вирішення разом із ними проблем територіальних громад.

Створення повноцінної системи самоорганізації населення повинно стати складовою співпраці місцевої громади з органами місцевого самоврядування, що дозволить успішно вирішувати проблеми людей.
Учасники конференції прийняли резолюцію, в якій міститься оцінка ситуації, що склалася в Україні на цей час у сфері самоорганізації населення, та визначені наступні спільні дії щодо її подальшого розвитку.

 

Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція
«Регламентація питань самоорганізації населення законодавством України»

РЕЗОЛЮЦІЯ

Учасники шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Регламентація питань самоорганізації населення законодавством України», що відбулася 9-10 липня 2011 року у місті Кіровограді напередодні 10-річчя з моменту ухвалення чинного Закону України „Про органи самоорганізації населення”, розглянувши комплект законопроектів щодо змін до законів України, які регламентують питання самоорганізації, та обговоривши механізми їхньої реалізації на практиці, констатують, що за період, який минув з попередньої Всеукраїнської конференції, яка відбулася у травні 2010 року, рух самоорганізації населення в Україні продовжував якісно і кількісно змінюватися.

Зокрема, набула подальшого розвитку співпраця міської влади з органами самоорганізації населення (органами СОН) у вирішенні пріоритетних проблем населення у приватному секторі Вінниці. Налагоджується системна робота органів місцевого самоврядування з органами СОН у Києві, Луганську, Черкасах, Львові. Триває успішна співпраця органів самоорганізації з міською владою у Алчевську Луганської області, Борисполі Київської області, Димитрові Донецької області та ряді інших міст України.
Подолані певною мірою кризові явища у сфері самоорганізації, що мали нещодавно місце в Одесі та Миколаєві. Зроблені важливі кроки щодо створення умов для розвитку руху самоорганізації у Кіровограді.

За минулий період розширилася географія місцевих осередків Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення завдяки створенню нових обласних та міських осередків у Києві, Луганську, Сумах, Одесі, триває робота зі створення осередків і в інших містах та регіонах України.

Всеукраїнською Асоціацією здійснювалися заходи щодо подальшого удосконалення та адаптації до нових умов проектів нової редакції Закону України “Про органи самоорганізації населення” та Закону України “Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання”, розроблених експертами Асоціації та підтриманих учасниками попередніх конференцій.

Асоціація сприяла покращенню нормативно-правової бази для розвитку самоорганізації та різних форм участі громадськості в управлінні місцевими справами на місцях. Так, міськими радами Вінниці і Тернополя прийняті Статути територіальних громад, а в місті Одесі проект Статуту нарешті винесений на публічне громадське обговоренння. У розробці усіх цих Статутів брали безпосередню участь експерти Асоціації.

Разом із тим аналіз ситуації, що склалася, свідчить, що на шляху розвитку руху самоорганізації населення залишаються істотні перешкоди, зокрема: недосконале законодавство, нестача в органів СОН ресурсів для реалізації ними власних повноважень, недооцінка органами та посадовими особами місцевого самоврядування ролі цих органів як партнерів у вирішенні соціальних проблем тощо.

Разом із тим, зміни у складі депутатського корпусу та посадових осіб місцевого самоврядування, які відбулися під час місцевих виборів у жовтні 2010 року, більшістю не покращили, а місцями й негативно позначилися на стані органів самоорганізації та їхньої співпраці із владою, що стосується, зокрема, Полтави, Кременчука, Бердянська та деяких інших міст України, які напередодні мали певні успіхи у цій сфері.

Враховуючи викладене, учасники конференції вирішили:

1. Принципово підтримати занопроектні пропозиції Асоціації: щодо внесення змін до Конституції України, які передбачають включення органів самоорганізації населення поряд із іншими до форм безпосередньої демократії, змін до Податкового кодексу, які чітко закріплюють їх неприбутковий статус, а також комплекс змін з питань самоорганізації населення до більш ніж 20 законів України, які розроблені експертами Асоціації, попередньо розглянуті на регіональних круглих столах у Києві, Львові, Луганську та в Одесі й обговорені на цій конференції.

2. Рекомендувати керівництву Всеукраїнської асоціації передати доопрацьовані варіанти вказаних законопроектів разом із проектами законів “Про органи самоорганізації населення” та “Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання” до Верховної Ради України, організувати їх лобіювання.

3. Ініціювати проведення парламентських слухань з питання комплексного законо-давчого забезпечення створення і діяльності органів СОН в Україні.

4. Продовжити роботу науковців ‒ членів Асоціації з включення питань створення і діяльності органів СОН у навчальні курси магістрів державного управління та різні форми підвищення кваліфікації державних службовців і службовців місцевого самоврядування у системі НАДУ.

5. Поряд із удосконаленням законодавства, що регламентує створення і діяльність органів СОН, зконцентрувати увагу на поліпшенні нормативно-правового забезпечення цих органів на локальному рівні шляхом відпрацювання і розповсюдження: типового Положення про органи самоорганізації населення – окремо для міст, сіл та селищ; статей Статутів територіальних громад, що містять норми сприяння самоорганізації та участі органів СОН в управлінні; модельних змін до регламентів місцевих рад та їх виконкомів; Положень про делегування органам СОН місцевою радою частини власних повноважень та ін.

6. Підтримати ініціативу Київського міського осередку Асоціації щодо створення національної профспілки працівників самоорганізації населення для захисту їх трудових та соціальних прав. Керівництву Асоціації створити на базі Київського міського осередку робочу групу, якій доручити опрацювання статутних документів профспілки, визначення національного профоб’єднання, до якого має вступити профспілка Асоціації, а також обґрунтування необхід-ності внесення змін до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

7. Асоціації активізувати роботу по формуванню власної інформаційної мережі, підготувати меморандум про інформаційну співпрацю органів самоорганізації населення, ОСББ, ЗМІ, інших інститутів громадянського суспільства. Приступити до створення всеукраїнської мережі інформаційно-ресурсних центрів у різних регіонах України.

8. Звернутися від імені конференції до міжнародних донорських організацій із пропозицією щодо віднесення розвитку органів самоорганізації населення до пріоритетів їхньої діяльності, підтримуючи як діяльність інфраструктурних громадських організацій, які сприяють розвитку органів СОН як інститутів громадянського суспільства, так і діяльність окремих органів СОН з наступним поширенням досвіду їх кращих практик.

9. Делегувати до складу Конституційної асамблеї, яка утворюється для розробки та прийняття проекту нової Конституції України, директора програми „Посилення впливу громадянського суспільства” Міжнародного фонду „Відродження”, кандидата юридичних наук Орловського О.С. та в.о. голови Асоціації, директора Одеського суспільного інституту соціальних технологій, доцента ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата політичних наук Крупника А.С.

Прийнято 10 липня 2011 року,
м. Кіровоград

Коментарі закриті.