Національна академія державного управління при Президентові України (м.Київ) здійснює підготовку працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відповідного кадрового резерву за спеціальностями галузі знань:
-Державне управління (денна, заочна форма навчання)
-Управління суспільним розвитком (заочна, заочно-дистанційна форма навчання)
-Державне управління у сфері національної безпеки ( заочна форма навчання)
-Державне управління у сфері освіти (денна, заочна форма навчання)
-Державне управління у сфері охорони здоров’я (заочна форма навчання)
-Публічна політика та управління (денна, заочна форма навчання)
-Публічне адміністрування (денна, заочна форма навчання)
-Місцеве самоврядування (денна, заочна форма навчання)
-Регіональне управління (денна, заочна форма навчання)
-Електронне урядування (денна, заочна форма навчання)
-Парламентаризм та парламентська діяльність (денна, заочна форма навчання).
На навчання  за денною формою приймаються державні  службовці, посадові особи місцевого самоврядування та особи, що працюють на підприємствах, в установах, організаціях, і незалежно від форми власності, які мають стаж державної служби, служби в органах місцевого І самоврядування не менше як один рік або страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як три роки, не досягли 45 років та у разі зарахування на навчання будуть зараховані до 1 кадрового резерву в органи державної влади або в органи місцевого самоврядування.
На навчання  за  заочною  та  заочно-дистанційною  формами  приймаються  державні ,| службовці та посадові особи місцевого самоврядування, що не досягли 50 років, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як три роки та зараховані до кадрового резерву для роботи на посадах першої-четвертої категорії.
Із загальною інформацією про Академію, умови вступу та інше можна ознайомитись на І веб-сайті Академії: http://www.academy.gov.ua/annahme.html

Коментарі закриті.