У зв’язку із  зверненнями страхувальників до Менської міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського  обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звертаємо  увагу  голів комісій   (уповноважених) із соціального страхування  підприємств, установ та організацій, що  робити, якщо працівник надав  листок непрацездатності  із виправленнями  чи неточностями.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  від 13.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105) комісія (уповноважений) із соціального страхування розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Перш ніж розрахувати матеріальне забезпечення по листку непрацездатності, варто уважно перевірити, чи правильно заповнено лікарняний листок. Правила його складання встановлені в Iнструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455. Якщо в отриманому від працівника листку непрацездатності виявлено неточності (неправильності), виплачувати допомогу за ним не можна.

Заповнення листка непрацездатності здійснюється згідно спільної інструкції Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності» від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

У разі помилок у тексті  листка непрацездатності лікуючий лікар або молодший медичний працівник  повинен здійснити виправлення тексту, що   підтверджується   записом   “Виправленому  вірити”,  підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я “Для листків непрацездатності”.

Допускається не більше двох виправлень на листку непрацездатності, (крім пунктів 2 і 4 графи лицьового боку листка непрацездатності «Причина непрацездатності», які виправленню не підлягають). В разі якщо на документі більше двох виправлень, або два виправлення та існують невиправлені помилки, то бланк вважається зіпсованим і підлягає заміні.

У разі втрати листка непрацездатності  оформлення  дубліката  ЛН здійснюється лікуючим лікарем при наявності довідки з місця роботи про те, що виплата за цим ЛН не здійснювалася. У верхньому правому кутку ЛН зазначається «дублікат»,  у графі «Звільнення від роботи» одним  рядком  записується  весь   період   непрацездатності,   що  підтверджується  підписом  і  печаткою  лікуючого лікаря та голови  лікарсько-консультативної комісії.  У медичній карті амбулаторного  чи стаціонарного хворого робиться відповідний запис із зазначенням номера дубліката ЛН.

За роз’ясненнями і консультаціями просимо звертатись за телефонами: у м. Мена –  2-14-08, 2-14-48 та у смт Сосниця – 2-36-72.

Менська міжрайонна виконавча дирекція обласного відділення Фонду      

Коментарі закриті.