З прийняттям Податкового кодексу України    втратив чинність з 01 січня 2011р. Закон України „Про податок  з власників  транспортних засобів  та інших самохідних машин і  механізмів».

Відповідно до підрозділу 9 розділу ХХ Перехідних положень  Податкового кодексу, повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, зарахування до бюджетів таких податків і зборів, які сплачуються у першому кварталі 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, та сум, які сплачуються у рахунок погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року.

Фізичні  особи, які  є власниками  транспортних засобів, що  відповідно до  законодавства підлягають технічному  огляду  один раз на  два  роки, при проходженні у  2011 році такого технічного огляду або знятті транспортних засобів з обліку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють зняття  з обліку  або технічний  огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні  доручення про сплату  за  2010 рік  податку з власників  транспортних засобів та  інших самохідних машин і  механізмів за  ставками, які  діяли до 1 січня  2011 року, а  фізичні  особи, які  були  звільнені у 2010 році від його сплати, документ, що  дає право на  користування такими пільгами. У разі  неподання таких документів технічний  огляд транспортних засобів та  зняття  з обліку  не  проводяться.  

Відповідно до статті 5 Закону 1963-XII, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується фізичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд.

Статтею 5 Закону  1963-XII визначено, що фізичні особи – платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, – відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.

Згідно Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 09.07.2008 року       №606, техогляд транспортних засобів незалежно від форми власності проводиться з періодичністю в залежності від виду такого транспортного засобу, зокрема, 2 рази на рік, 1 раз на рік, 1 раз на два роки.

Таким чином, у разі, якщо для транспортного засобу передбачено термін проходження техогляду – 1 раз на 2 роки, у 2011 році громадяни-власники транспортних засобів зобов’язані надати органу, який проводить техогляд транспортного засобу, документ про сплату податку з власників транспортних засобів за рік, що передує техогляду (2010 рік), та за рік, в якому проходить техогляд (2011 рік), або за 2 роки разом, але  у  зв’язку  з втратою з 01.01.2011 року чинності  Закону  1963-ХІІ, за таким  власником  залишається  обов’язок  сплати  податку  з власників  транспортних засобів за  2010 рік за ставками податку, які діяли до 1 січня 2011 року.

Коментарі закриті.