Про зміни у податковому законодавстві, спрямовані на спрощення процедури реєстрації платником ПДВ, розповіли фахівці Головного управління ДФС у Чернігівській області.

19 березня 2017 року набрав чинності оновлений Порядок обліку платників податків і зборів та оновлене Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі – Положення), зміни до яких внесено наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 № 1125.

Зокрема, внесено зміни до Положення: у разі добровільної реєстрації платником ПДВ або у разі перереєстрації платником ПДВ особа подає лише перший аркуш заяви, два аркуші заяви подаються лише при обов’язковій реєстрації, а також при реєстрації платниками ПДВ інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, учасників договору про спільну діяльність, управителів майна.

У разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, у випадку якщо обсяги оподатковуваних операцій є меншими від суми (1 млн. грн.) встановленої ст. 181 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), реєстраційна заява подається згідно з п. 183.3 ст. 183 ПКУ не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

У заяві можна зазначити бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку на додану вартість, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.
Якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день. (п. 183.6 ст. 183 ПКУ)

Крім того, ПКУ визначено, що особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, зокрема, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів, які підлягають оподаткуванню, нарахована такій особі протягом останніх 12-ти місяців, перевищує 1 млн. гривень.

Форма заяви про реєстрацію платників ПДВ, порядок її подання, а також порядок реєстрації платником ПДВ затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість».

Заява подається особисто фізичною особою або безпосередньо керівником чи представником юридичної особи – платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи (п.183.7 ст.183 ПК). Тобто має бути паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а для керівника юридичної особи (наказ на призначення) для представника (довіреність).

Заява подається за вибором платника податків в один з таких способів:
• у паперовому вигляді особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
• в електронній формі засобами електронного зв’язку (із використанням Єдиного вікна подання електронної звітності або через Електронний кабінет платника);
• під час реєстрації бізнесу як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи – підприємця.
Строк реєстрації платником ПДВ складає 3 робочі дні. У разі відсутності підстав для відмови контролюючий орган протягом 3 робочих днів після надходження заяви реєструє особу платником ПДВ. Документальним підтвердженням реєстрації платника ПДВ є витяг, який видається у разі потреби на підставі відповідного письмового запиту від даної особи.

Звертаємо увагу, що контролюючий орган може відмовити у реєстрації особи як платника ПДВ (п. 183.8 ст. 183 ПКУ), якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа:
• або не відповідає вимогам, визначеним ст. 180, п. 181.1, п. 182.1 та п. 183.7 ПКУ,
• або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно зі ст. 184 ПКУ,
• якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені п. 183.1, 183.3 – 183.7 ПКУ.

Якщо у заяві не зазначені обов’язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дні, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, то протягом 3 робочих днів від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Нагадуємо про можливість подати нову заяву з бажаною датою реєстрації, що була вказана у попередній неприйнятій заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється платником ПДВ, ліквідовано недоліки та така нова заява подана не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписки податкових накладних.

Враховуючи вищезазначене, ГУ ДФС у Чернігівській області звертає увагу платників податків, що правильне заповнення заяви 1-ПДВ, з дотриманням вимог та строків діючого законодавства, є запорукою своєчасної реєстрації платником ПДВ, безперешкодної реєстрації податкових накладних, своєчасного подання податкових звітів з ПДВ, а відповідно і успішного ведення бізнесу та партнерських відносин з контролюючими органами.

Коментарі закриті.