Сплата єдиного податку фізичними особами-підприємцями відноситься до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, що регулюється пунктом 297.1 статті 297 Податкового Кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідним пунктом передбачено, що платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема, з таких податків і зборів: податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб (у частині доходів, що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої – третьої групи), податку на додану вартість (крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами, які обрали ставку єдиного податку для платників третьої групи у розмірі 3 відсотки доходу), податку на майно (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності).

Статтею 291 ПКУ встановлено, що фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо відповідає певним вимогам та реєструється платником єдиного податку в установленому порядку. Фізичні особи – підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500 000 гривень.

Проте платниками єдиного податку другої групи не можуть бути фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000 000 гривень.

Крім того, встановлені обмеження (п.291.5 ст.291 ПКУ) щодо неможливості для платників єдиного податку першої – третьої групи здійснювати такі види діяльності: організація і проведення азартних ігор, лотерей, парі (букмекерство, тоталізатор); обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів; видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; видобуток, реалізацію корисних копалин; діяльність у сфері фінансового посередництва; діяльність з управління підприємствами; діяльність з надання послуг пошти та зв’язку; діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва; діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; здійснення технічних випробувань та досліджень; діяльність у сфері аудиту; надання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлових приміщень, загальна площа яких перевищує 100 кв.м., нежитлових приміщень, загальна площа яких перевищує 300 кв.м. також не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої групи фізичні особи – нерезиденти та платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг.

Пунктом 291.6 статті 296 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Порядок і особливості визначення доходів та їх складу для платників єдиного податку першої – третьої груп встановлені статтею 292 ПКУ.

Ставки єдиного податку (стаття 293 ПКУ) для платників першої групи – встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року; другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму; 2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: 1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом; 2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності або господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради – застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку (стаття 294 ПКУ) першої, другої є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку встановлено статтею 295 ПКУ. Зокрема, встановлено, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Порядок ведення обліку і складення звітності для платників єдиного податку (фізичних осіб-підприємців) встановлено згідно статті 296 ПКУ. Зокрема, визначено, що платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів (в електронному або в паперовому вигляді) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів та витрат.

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду (протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року), в якій відображаються обсяг отриманого доходу та щомісячні авансові внески.
Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу).

Платник єдиного податку виконує передбачені цим Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах. (п.297.3 ст.297 ПКУ).

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій. (ст.300 ПКУ).

Коментарі закриті.