Дата Податок, збір , платіж Законодавчі та нормативні акти
5 січня Останній  День  Подання звітності

— звіту суб’єкта малого підприємництва –    фізичної особи,     платника єдиного податку за IV квартал 2010 року 

 

п. 9 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПА України від 29.10.99 р. № 599

14 січня Останній  День  Сплати

—     з власників транспортних засобів та інших самохідних   машин і механізмів за IV квартал 2010 року юридичними особами, які сплачують його щокварталу;

–          збору за проведення торгівельної діяльності (окрім за придбання короткотермінового торгового патента) за лютий місяць2011 року

–          збору за провадження діяльності з надання платних побутових послуг за лютий місяць2011 року Закінчення подання: строк

 

Ст. 5 Закону України від 11.12.91 р. № 1963-XII «Про податок з власників транс-портних засобів та інших самохідних машин і механізмів» 

(пп «б» пп 267.5.2.ПКУ);

(пп «б» пп 267.5.2.ПКУ);

14 січня Останній  День  Подання звітності

— звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (форма № ЗВР-1); довідки про використані розрахункові книжки

 

П. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у редакції від 01.06.2000 р. № 1776-III

19 січня Останній  День  Сплати

— єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою за IV квартал 2011 року.

 

Абзац дев’ятий статті 4 Указу Президен-та України від 03.07.1998 № 727 “ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприєм-ництва” (із змінами, внесеними Указом Президента України від 28.06.1999 № 746/99).

19 січня Останній  День  Подання звітності

— розрахунку єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою за IV квартал 2011 року разом із платіжними документами про сплату  єдиного податку за звітний період .

 

(ст. 4 указу №727)

20 січня Останній  День  Сплати

— останній день сплати єдиного податку для фізичних осіб – СГД, не пізніше 20 – го числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалась попередня сплата єдиного податку.

 

(ст. 2 Указу №727)

20 січня Останній  День  Подання звітності

— податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

 

(ст 4 Указу № 727)

20 січня Останній  День  Подання звітності

— про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

П.5 Порядку заповнення і подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПА України від 28 березня 2002 року № 133 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2002 року за № 369/6657 (зі змінами та доповненнями).
20 січня Останній  День  Подання звітності

— по збору за використання радіочастотного ресурсу за грудень 2010 року.

 

 (п.321.5,  пп. 49.18.1ПКУ).

28 січня Останній  День  Сплати

— ПДВ за грудень 2010 року платниками, які сплачують його щомісяця

 

(п.203.2,57.1  ПКУ)

28 січня Останній  День  Сплати

–          фіксованого сільгоспподаток податку за грудень 2010 року

–          земельного податку й орендної плати  за земельні ділянки державної та комунальної власності за грудень 2010 року платниками, крім громадян

 

(п.306.2 ПКУ)

(п. 287. ПКУ)

28 січня Останній  День  Сплати

— збору за користування радіочастотними ресурсом України за грудень 2010 року

 

(п.322.1, 57.1  ПКУ)

28 січня Останній  День  Сплати

— збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Ст. 4 Закону України від 09.04.99 р. № 587-XIV “Про збір на розвиток виногра-дарства, садівництва і хмелярства” (зі змінами та доповненнями) від 09.04.99 №587- ХIV.п.57.1 ПКУ0
31 січня Останній  День  Подання звітності

— Річного податкового розрахунку земельного податку та/або податкової деклараціїорендної плати за земельні ділянки державної і комуна-льної власності на 2011 рік платниками, крім громадян;

— податкова декларація з фіксованого сільгоспподатку на 2011 рік

 

(п. 286.2 ПКУ)

(п. 306.1 ПКУ)

Коментарі закриті.