Дата Податок, збір, платіж Підстава
14 Останній  День  Сплати
вартості торгового патенту за січень 2011 року на здійснення торговельної діяльності
П. 5 ст. 3 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР
14 Останній  День  Сплати
вартості торгового патенту за січень 2011 року на здійснення діяльності з надання побутових послуг
П. 5 ст. 31 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР
14 Останній  День  Сплати
вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями за I квартал 2011 року
П. 5 ст. 4 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР
15 Останній  День  Подання звітності
звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (форма № ЗВР-1); довідки про використані розрахункові книжки
П. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у редакції від 01.06.2000 р. № 1776-III
15 Останній  День  Сплати
акцизного збору за листопад  підприємствами – виробниками тютюнових виробів, виходячи з фактичного обсягу реалізації
П. 4 ст. 7 Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.95 р. № 329/95-ВР;
п. 6.5 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. № 111;
п. 4.9 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. № 111
16 Останній  День  Подання звітності заяви про перехід (відмову) на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності з І кварталу 2011 року** Ст. 4 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98;
п. 3 Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою, затвердженого наказом ДПАУ від 13.10.98 р. № 476;
п. 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599
20 Останній  День  Сплати
єдиного податку суб’єктами підприємницької діяльності – юридичними та фізичними особами**
Ст. 2, ст. 3 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98;
п. 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599
20 Останній  День  Подання звітності податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2010 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю Пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III
20 Останній  День  Подання звітності розрахунку акцизного збору за листопад 2010  року:
– суб’єктами підприємницької діяльності, що отримують спирт етиловий неденатурований;
– іншими платниками
П. 4.1 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. № 111
20 Останній  День  Подання звітності звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за листопад 2010 року П. 5 Порядку заповнення і подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПАУ від 28.03.2002 р. № 133
20 Останній  День  Подання звітності податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України за листопад 2010 року Пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;
ч. 8 ст. 57 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 р. № 1770-ІІІ
20 Останній  День  Подання звітності розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за листопад 2010 року (додаток 23) Пп. 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою Правління Фонду від 19.12.2003 р. № 21-1
20 Останній  День  Подання звітності розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за листопад 2010 року Пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;
п. 6 Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, затвердженого постановою КМУ від 24.12.2003 р. № 2002
20 Останній  День  Подання звітності розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за листопад 2010 року Пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;
п. 3 Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, затвердженого постановою КМУ від 11.06.2005 р. № 442
30 Останній  День  Сплати
податку з доходів фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад 2010 року
Пп. 8.1.2 п. 8.1 ст. 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV
30 Останній  День  Сплати
земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності за листопад 2010 року
Ст. 17 Закону України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII
30 Останній  День  Сплати
акцизного збору за листопад 2010 року
П. 6.7 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. № 111
30 Останній  День  Сплати
збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за листопад 2010 року
П. 27 Порядку заповнення і подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПАУ від 28.03.2002 р. № 133
30 Останній  День  Сплати
податку на додану вартість за листопад 2010 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю
Пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III
30 Останній  День  Сплати
фіксованого сільськогосподарського податку за листопад 2010 року
Ст. 5 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-XIV
30 Останній  День  Сплати
збору за користування радіочастотним ресурсом України за листопад 2010 року
Пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III
30 Останній  День  Сплати
збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за листопад 2009 року
Пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;
п. 8 Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, затвердженого постановою КМУ від 24.12.2003 р. № 2002
30 Останній  День  Сплати
збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за листопад 2009 року
Пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;
п. 4 Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, затвердженого постановою КМУ від 11.06.2005 р. № 442

___
** Фізичним особам – підприємцям, які у 2011 році планують перебувати на спрощеній системі оподаткування, необхідно разом з відповідною заявою подати до податкової інспекції платіжний документ про авансову сплату (перерахування) єдиного податку за період не менше ніж календарний місяць (п. 2 Порядку № 599). Таким чином, не зважаючи на те що ст. 2 Указу Президента № 727 передбачена сплата єдиного податку не пізніше 20 числа кожного місяця, фактично у грудні єдиний податок підприємцям потрібно сплатити не пізніше 16 числа.

Коментарі закриті.