державна податкова службаНаказом Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 року №1342 внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року №1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість».

Наказом №1342 передбачено скорочення кількості податкової звітності шляхом переходу від чотирьох існуючих на сьогодні форм податкових декларацій з податку на додану вартість до однієї.

Зазначена форма декларації буде застосовуватись платниками податку на додану вартість як для відображення результатів діяльності та проведення розрахунків з державним бюджетом, так і для відображення діяльності у сфері сільського та лісового господарства відповідно до статті 209 Податкового кодексу України.

При цьому всі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з податку на додану вартість з відміткою «загальна».

Підприємства, які зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, подають, крім декларації з податку на додану вартість з відміткою «загальна» для розрахунків з державним бюджетом, ще й декларацію з податку на додану вартість з відміткою про спеціальний режим оподаткування для відображення відповідного виду діяльності платника.

Нова форма декларації з податку на додану вартість набирає чинності для звітності, поданої з 1 квітня 2013 року.

Тобто, починаючи з 1 квітня за новими формами платниками податку подаються такі форми податкової звітності з податку на додану вартість:

– декларація з податку на додану вартість;

– уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Крім того, з 1 березня цього року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340 «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення».
Отже платники податку на додану вартість повинні вести реєстр виданих та отриманих податкових накладних за формою та у порядку, які затверджено наказом №1340, починаючи з 1 березня 2013 року.

Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України платники податку повинні щомісячно в терміни, які передбачені для податкової звітності (календарний місяць), подавати органу державної податкової служби копії записів у реєстрах за такий період в електронному вигляді. Таким чином, починаючи з 1 квітня 2013 року, платники податку повинні подавати копії записів у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних за новою формою.

Коментарі закриті.