Листок непрацездатності (далі — ЛН) це такий документ, який підтверджує поважність причини відсутності працівника на роботі і дає підстави для отримання ним допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, які виплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця.

Правильність заповнення листка непрацездатності визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року  № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція).

Необхідно звертати увагу  який режим був призначений хворому (стаціонарний, амбулаторний), та чи були порушення режиму. Відповідно до п. 3.5 Інструкції, у графі «Відмітки про порушення режиму» зазначається дата порушення режиму, що засвідчується підписом лікаря. Види порушень режиму вказуються у графі «Примітка» з обов’язковим записом у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

При порушенні хворим призначеного режиму відповідно до п. 4.1. Інструкції вказується вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишання закладу охорони здоров’я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.).

Запис про порушення режиму є підставою для застосування норми частини 2

статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. № 1105-XIV, згідно з якою застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Керуючись Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,  затвердженим постановою правління ФСС з ТВП від 23 червня 2008 року  № 25, комісія (уповноважений) із соціального страхування розглядає підстави та правильність видачі (продовження) листка непрацездатності, перевіряє наявність заповнення усіх потрібних реквізитів (підписів лікарів, печатки закладу охорони здоров’я тощо) і ухвалює рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також про припинення (повністю або частково) її виплати.

Менська міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Коментарі закриті.