Президентом України оголошено про часткову мобілізацію Збройних Сил України.

Наказую:

1. Здійснити призов військовозобов’язаних, резервістів та поставку транспортних засобів Менського району для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби інших військових формувань України в обсягах, визначеними мобілізаційними планами з урахуванням резерву.

2. Всім офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам, старшинам, солдатам і матросам запасу, які мешкають на території Менського району і мають мобілізаційні розпорядження або отримали персональні повістки військового комісаріату, з’явитися в строки та пункти, вказані в мобілізаційних розпорядженнях або персональних повістках.

3. Офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам, старшинам, солдатам і матросам запасу, які зареєстровані на території Менського району та не мають на руках мобілізаційних розпорядженнях або персональних повісток військового комісаріату, терміново прибути до військового комісаріату з питань проходження медичної комісії на предмет придатності до військової служби.

4. Підлеглі до призову офіцери, прапорщики, мічмани, сержанти, старшини, солдати і матроси запасу при з’явленні по мобілізації зобов’язані мати при собі документи та особисті речі, вказані в мобілізаційних розпорядженнях або персональних повістках.

5. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності відомчої підпорядкованості головам територіальних громад організувати і забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірний пункт військового комісаріату;

2) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України відповідно до мобілізаційного плану.

6. Громадяни України, які не з’явилися при мобілізації в указані строки і пункти, та керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, відомчої підпорядкованості, а також власники транспортних засобів, які не поставили в установлені строки техніку по нарядах військового комісаріату або перешкоджали своєчасному з’явленню громадян та поставки техніки при мобілізації, несуть відповідальність згідно Закону.

7. Громадянам, які за досягненням граничного віку перебування в запасі раніше були виключені з військового обліку рекомендувати звернутися до Менського районного військового комісаріату з питань поновлення на військовому обліку.

8. Контроль за виконанням вимог даного наказу покласти на заступника військового комісара-начальника мобілізаційного відділення.

9. Наказ оголосити і роз’яснити на підприємствах установах та організаціях незалежно від форм власності, територіальних громадах та опублікувати в засобах масової інформації Менського району.

Військовий комісар Менського районного військового комісаріату підполковник В.М.Павлюк.

Коментарі закриті.