Загалом в області перебуває на обліку біля 28 тисяч онкологічних хворих, у т.ч. 135 дітей у віці — до 17 років.

Онкологічна ланка медичної структури Чернігівської області чекає потужної підтримки від депутатів обласного рівня. Адже на найближчій сесії мають розглянути та затвердити важливий алгоритм розвитку надання онкологічної допомоги – «Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017—2021 роки». Отже вона є довгостроковою та багатообіцяючою.

Як прокоментував головний лікар Чернігівського обласного онкологічного диспансеру Валерій Зуб, злоякісні новоутворення є одними з найбільш небезпечних для здоров’я людини, серед причин смертності та інвалідизації населення вони займають друге місце після серцево-судинних захворювань. Щороку в області виявляється понад 4 тисячі захворювань на злоякісні новоутворення, а помирає від них більше 2-х тисяч хворих, з них біля 30% – особи працездатного віку.

Тільки факти

Останні 5 років показник захворюваності населення області стабільно високий: у 2011 році — 370,3 на 100 тис. населення, (Україна – 348,8); 2012р. –375,1 (Україна -357,6); 2013р. – 379,0 (Україна – 360,3); 2014р. – 378,6 (Україна – 313,5); 2015р. – 369,2 (Україна – 313,6). У 2014 – 2015 роках, показники по Україні розраховувались без АР Крим, Донецької і Луганської областей.

У структурі захворювань у чоловіків перші 5 місць займають злоякісні пухлини легенів, передміхурової залози, шлунка, шкіри, прямої кишки і ободової кишки. У жінок – молочної залози, шкіри, тіла матки, ободової кишки, шлунка.

Показник смертності від злоякісних новоутворень також зростає і значно перевищує середні показники по Україні: 2011р. – 187,0 на 100тис.населення (Україна -180,4); 2012р. – 196,3 (Україна -154,8); 2013р. – 190,4 (Україна – 180,4); 2014р. – 192,3 (Україна – 161,8); 2015р. – 192,1 (Україна – 158,1).

У структурі смертності чоловіків перші 5 місць займають рак легенів, шлунка, передміхурової залози, ободової кишки, прямої кишки; у жінок — рак молочної залози, шлунка, ободової кишки, прямої кишки, легенів.

Щороку — з числа вперше захворівших — у 30% хворих захворювання виявляється в занедбаному стані. За окремими візуальними локалізаціями показник занедбаності значно вищий, так при раку шийки матки він сягає 50%, при раку молочної залози — більше 30%.

В області гостро стоїть проблема ранньої діагностики злоякісних новоутворень. Відомо, що чим раніше виявляється онкологічне захворювання, тим більш сприятливий прогноз як в плані лікування, так і життя.

Гострота проблеми онкологічної захворюваності в області обумовлює необхідність продовження заходів протиракової боротьби, які були реалізовані у попередній обласній Програмі, не тільки закладами охорони здоров’я але й установами усіх галузей економіки, освіти і науки, культури, засобів масової інформації.

– Саме затвердження в області нової програми боротьби з онкологічними захворюваннями надасть можливість впровадити скринінгові програми по раку візуальних локалізацій, у тому числі раку шийки матки і молочної залози, покращити якість лікування онкологічних хворих, – зауважує Валерій Зуб.

Масштабною метою цієї програми стане підвищення ефективності заходів, спрямованих на:

* підвищення якості первинної і вторинної профілактики онкозахворювань;

* поліпшення ранньої діагностики ;

* поліпшення якості лікування онкологічних хворих;

* зниження рівня дорічної летальності онкологічних хворих;

* зниження показника смертності населення від онкозахворювань.

За затвердження фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на охорону здоров’я в обласному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми буде визначатися щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

 

 

Виконання Програми надасть змогу забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань, а головне – підвищити рівень ранньої діагностики злоякісних новоутворень, а саме:

* підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень при профілактичних оглядах на 5%;

* підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень в I-II стадіях захворювання деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5%;

* забезпечити надання спеціалізованої онкологічної допомоги населенню області;

* створити умови для надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;

* зміцнити матеріально-технічну базу обласного онкологічного диспансеру.

 

Втім, як акцентують увагу онкологи, не все так просто: для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно:

* забезпечити проведення постійного моніторингу стану забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами та їх впливу на рівень онкологічної захворюваності;

* щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення;

* забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій для більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань;

* забезпечити випуск програм з профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань на обласних та регіональних каналах телебачення і радіомовлення та тематичних публікацій у періодичних друкованих виданнях;

* поетапно забезпечити обласний онкологічний диспансер необхідною радіологічною та ендоскопічною апаратурою;

* активізувати роботу центрів первинної медико-санітарної допомоги щодо раннього виявлення онкологічних захворювань;

* удосконалювати систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до цієї роботи;

* підвищувати рівень підготовки з онкології лікарів та середніх медичних працівників загальнолікувальної мережі;

* проводити роботу щодо створення в області умов для паліативного лікування онкологічних хворих в термінальній стадії;

* удосконалювати надання протибольової терапії онкохворим шляхом створення в поліклінічних закладах кабінетів протибольової терапії та проведення її вдома;

* сприяти розвитку міжнародного співробітництва з пріоритетних аспектів протиракової роботи, розширяти співпрацю в галузі онкології з міжнародними онкологічними центрами;

* забезпечувати участь лікарів онкологів в міжнародних науково-практичних конференціях, програмах обміну спеціалістами та їх стажування.
Уляна Ковальчук.

Коментарі закриті.