грошіРезультати опитування ділових очікувань підприємств
у ІІІ кварталі 2013 року.

У серпні 2013 року Національний банк України провів чергове щоквартальне опитування керівників підприємств України про оцінку їх поточної та майбутньої ділової активності.

Згідно з результатами опитування респонденти значно покращили оцінки поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств і третій квартал поспіль оцінюють його позитивно: баланс між оцінками стану «добрий» і «поганий» становить 4,7% порівняно з 1,9% у ІІ кварталі 2013 року. За оцінками респондентів рівень залишків готової продукції знизився, пише Хвиля Десни.

Респонденти позитивно оцінюють перспективи розвитку своїх підприємств у наступні три та 12 місяців. Незначне зниження оцінок респондентів щодо збільшення обсягів реалізації власної продукції, інвестицій, а також фінансово-економічного стану своїх підприємств у наступні 12 місяців обумовили значення індексу ділових очікувань (ІДО) на рівні 113,8% порівняно зі 114,4% у попередньому кварталі. (Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців, розрахований за балансами відповідей респондентів стосовно змін фінансово-економічного стану підприємства та майбутньої економічної активності).

Респонденти третій квартал поспіль знижують оцінки щодо зростання цін у наступні 12 місяців як на покупні товари і послуги, так і на продукцію власного виробництва. Оцінки зростання виробничих витрат також зменшилися. Респонденти вважають, що найвпливовішими чинниками змін вихідних цін підприємств є зростання цін на енергоносії та на сировину і матеріали.

За очікуваннями респондентів у наступні три місяці потреба в позикових коштах зростатиме. Разом з цим збільшилась частка респондентів, які вже користуються банківськими кредитами, і тих, які планують брати банківські кредити надалі. Залишається найбільшою частка підприємств, що планують брати банківські кредити в гривнях. Оцінки впливу більшості факторів, які змушують підприємства відкладати використання кредитних послуг банків, знизилися. Респонденти також значно знизили оцінки щодо посилення жорсткості умов доступу до банківських кредитів для своїх підприємств протягом останніх трьох місяців та щодо негативного впливу на зростання виробництва обмежених можливостей отримання кредиту.

В опитуванні взяло участь 1267 підприємств з усіх регіонів країни, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.

Від Чернігівської області в опитуванні взяли участь 22 суб’єкти господарювання. Управління Національного банку України в Чернігівській області вдячне всім за співпрацю і запрошує керівників підприємств Чернігівщини до участі в чергових опитуваннях.

Зазначені результати опитування є відображенням лише думки респондентів – керівників підприємств України і не є оцінками Національного банку України.

Коментарі закриті.