Відповідно до вимог статті 16 Протоколу 1 «Щодо визначення концепції «Походження товарів і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншого боку, від 27.06.2014, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 №1678-VII, (далі – Угода) та пункту 1 розділу ІІІ наказу Міністерства фінансів України від 18.11.2014 року №1142 «Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1» сертифікат форми «EUR.1» видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в Угоді, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита. Тобто сертифікат форми «EUR.1» є документом, який призначений для застосування до товарів тарифних преференцій у країнах ЄС.

У разі якщо в країні-імпорту товари оподатковуються за нульовою ставкою ввізного мита Митного тарифу Європейського союзу, видача сертифіката форми EUR.1 не здійснюється (за винятком положень Правил щодо кумуляції та квот).

Інформацію про ставки ввізного мита Митного тарифу Європейського Союзу розміщено у мережі Інтернет за такими адресами:

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2Fform_MyExport.html@docENGINE=main@languageId=en або

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en.

На субсайті Головного управління ДФС у Чернігівській області розміщено форму заяви експортера для видачі митницею ДФС сертифіката, зразок копії бланка сертифіката та приклад заповнення граф сертифіката.

Коментарі закриті.