juridПісля майже трирічної підготовки законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації» 24 квітня цього року він, нарешті, набув чинності. Нововведення, що приніс цей закон, коментує начальник Менського районного управління юстиції Володимир ЄРМОЛЕНКО.

Свобода вираження поглядів

Одним із важливих положень нового закону є скасування норми Цивільного кодексу, яка встановлює презумпцію недостовірності негативної інформації про особу.

Інше положення стосується вдосконалення підстав для звільнення друкованих ЗМІ та інформаційних агентств від відповідальності за поширення недостовірної інформації. Зокрема, за цитування публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб (раніше це стосувалось лише офіційних виступів посадових осіб державних органів, організацій і об’єднань громадян).

Зміни торкнулися і визнання статусу журналіста. Раніше він підтверджувався виключно редакційним посвідченням, а тепер може підтверджуватися і документом, виданим професійним об’єднанням журналістів.
Захист персональних даних

Зміни до Закону України «Про захист персональних даних», перш за все, скасовують презумпцію конфіденційності персональних даних. При цьому закон прямо передбачає, що не є обмеженою в доступі інформацією: персональні дані посадових осіб; персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна.

Доступ до публічної інформації

Новий закон вносить зміни до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» і встановлює обов’язок для органів місцевого самоврядування оприлюднювати: протоколи засідань рад; акти органів місцевого самоврядування; проекти актів органів місцевого самоврядування тощо. Аналогічні вимоги стосуються і оприлюднення інформації про діяльність місцевих державних адміністрацій.

Згідно з новим законом відкритими мають бути засідання Верховної Ради України, місцевих рад.

Боротьба з корупцією

Внесено кілька важливих змін щодо оприлюднення відомостей з декларацій чиновників. По-перше, обов’язковим є оприлюднення зазначеної інформації саме на офіційному веб-сайті відповідних органів (і лише в разі їх відсутності – в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування).

По-друге, розміщення відомостей на офіційному веб-сайті здійснюється на строк не менше одного року.

Закон також передбачає пряму заборону на обмеження доступу до певних відомостей, що внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Адміністративна відповідальність

Зміни до закону на додаток до існуючої відповідальності за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, передбачають встановлення відповідальності у вигляді штрафу у розмірі від 425 до 850 грн. за: неоприлюднення інформації, а також необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом (при відповіді на запит); незаконну відмову в прийнятті та розгляді звернення тощо.

За обмеження доступу до інформації або віднесення її до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, передбачено штраф у розмірі 1020 – 1360 грн.

Важливо розуміти, що цей закон не змінює порядок доступу до публічної інформації, зміст цього права чи способи його реалізації, а насправді лише детальніше розкриває ті прогресивні принципи та механізми, що були закладені в Законі «Про доступ до публічної інформації» та новій редакції Закону «Про інформацію» від самого початку.

Коментарі закриті.