Відповідно до статті 20 Закону України «Про загальнообов’язкове  державне соціальне страхування» від 23.09.199 №1105-XIV (далі – Закон)  допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) – один із видів  матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Стаття 22 Закону чітко регламентує, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) , у випадках:

1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;

2) необхідності догляду за хворою дитиною;

3) необхідності догляду за хворим членом сім’ї;

4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;

7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

8) перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Відповідно до статті 31 Закону № 1105  підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Допомога  по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності  по догляду за хворою дитиною віком до 14 років , якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Якщо застраховані особи , які працюють на сезонних і тимчасових роботах, здійснюють догляд за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності  призначається і виплачується  в порядку та розмірах , передбачених абзацом четвертим частини другої цієї статті та статтею 25 цього Закону.

Якщо дитині більше 14 років,то допомога по тимчасовій непрацездатності надається  застрахованій особі з першого дня, але не більше як за три календарні дні, а у виняткових випадках,  з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин , – не більше як за сім календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім’ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.

За роз’ясненнями та консультаціями просимо звертатись  за телефонами: у м. Мена –  2-14-08, 2-14-48 та у смт Сосниця – 2-76-32.

Менська міжрайонна виконавча дирекція  Чернігівського обласного відділення Фонду  соціального страхування з тимчасової втрати працездатності     

Коментарі закриті.