До 1 травня 2015 року триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2014 році. Разом з тим мешканців Чернігівщини цікавить питання, як можна дізнатися з офіційних джерел про власні доходи.

Отже, фiзична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрi фiзичних осiб — платникiв податкiв чи в окремому реєстрi, може отримати вiдомостi про доходи, наявнi у Державному реєстрi. За цією послугою можна звернутися до Центрів обслуговування платників при податкових інспекціях за місцем реєстрації платника. Вiдомостi з Державного реєстру — документ, який безоплатно надається органом фіскальної служби за зверненням фiзичної особи або уповноваженої нею особи на отримання вiдомостей про себе з Державного реєстру та свiдчить про наявнiсть або вiдсутнiсть вiдомостей про таку особу в Державному реєстрi.

Для отримання вiдомостей про себе з Державного реєстру фiзична особа звертається особисто або через уповноважену особу до територіального органу фіскальної служби за своїм мiсцем проживання, або за мiсцем отримання доходiв, або за мiсцезнаходженням iншого об’єкта оподаткування, подає документ, що посвiдчує особу, та заяву встановленого зразка. Уповноважена особа додає до заяви довiренiсть, засвiдчену в нотарiальному порядку, на отримання вiдомостей про джерела доходiв/доходи (пiсля пред’явлення повертається) та її копiю, документ, що посвiдчує особу такого представника, та ксерокопiю (з чiтким зображенням) документа, що посвiдчує особу довiрителя.

Контролюючий орган протягом п’яти робочих днiв з дня звернення фiзичної особи надає вiдомостi з Державного реєстру за встановленою формою.

Крім того, фiзичнi особи, якi не мають постiйного мiсця проживання в Українi або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходiв, мiсцезнаходження iншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням вiдомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разi термін видачi вiдомостей може бути продовжено до десяти робочих днiв.

Вiдомостi з Державного реєстру надаються на бланку контролюючого органу особисто фiзичнiй особi або законному представнику чи уповноваженiй особi за умови пред’явлення документа, що посвiдчує особу, та довiреностi (для законного представника чи уповноваженої особи), про що робиться вiдповiдний запис в журналi видачi відомостей.

Коментарі закриті.