За отриманими даними, у Верховній Раді України працює 4 194 помічники-консультантинародних депутатів України. Робота 1 269 осіб оплачується з державного бюджету, а 2 925 працює на громадських засадах, повідомляє громадська мережа “ОПОРА”.

Кожен народний депутат України щомісячно отримує 20 тисяч гривень (240 тис. грн. на рік) на оплату праці помічників-консультантів. Загальна стаття витрат на кожен місяць становить 8 мільйонів 880 тисяч гривень, а в межах року – близько 107 мільйонів гривень. Депутат самостійно визначає помічників-консультантів та їх статус: штатні чи на громадських засадах.
number_of_assistence
У середньому на одного депутата Верховної Ради України припадає 3 оплачуваних помічника та 7 «волонтерів». Враховуючи їхню кількість, середня місячна заробітна платня може складати 6 тисяч 660 гривень.

Найбільшу загальну кількість помічників має депутат фракції КПУ Микола Дзарданов– 31. Діяльність депутата з фракції Партії регіонів Віктора Бутьківського забезпечує найбільша кількість помічників на громадських засадах – 28 осіб. Депутати Сергій Міщенко (позафракційний), Василь Кравчук, Олександр Абдуллін (ВО «Батьківщина») розподіли загальний фонд оплати праці на найбільшу кількість помічників – 10 осіб.

Не дивлячись на те, що ЗМІ, громадські організації та виборці традиційно проявляють інтерес до персоналій помічників-консультантів, апарат Верховної Ради України відмовляється розголошувати інформацію щодо них. Аргументація відмов щодо надання інформації про імена, прізвища, по-батькові, засади працевлаштування помічників-консультантів народних депутатів України базується на положеннях Закону України «Про захист персональних даних». ОПОРА вважає, що непублічність інформації щодо помічників українських депутатів загрожує принципам прозорої діяльності парламенту та створює передумови для використання їх статусу не за призначенням. В умовах відсутності прозорих механізмів підбору кадрів для депутатів існують  також суттєві загрози неефективного використання державних ресурсів.

У світовій практиці парламентських інститутів є достатньо показових фактів забезпечення відкритості даних щодо помічників та співробітників депутатів. До прикладу, на сайті Сейму сусідньої нам Польщі розміщено інформацію про попередні місця роботи, джерела заробітної плати за останні три роки, підприємницьку діяльність кожного громадського чи штатного помічника депутата. Парламент Словенії розміщує дані про розміри їх заробітної плати. Після скандалу, під час якого було виявлено посвідчення позаштатних помічників у кримінальних авторитетів Болгарії, створено спеціальний публічний реєстр цих осіб. 

ОПОРА закликає народних депутатів України самостійно оприлюднити перелік своїх помічників-консультантів та зазначити засади їх працевлаштування. Дискусія щодо конфіденційності даних про помічників депутатів може бути ефективно вирішена добровільною згодою цих осіб на їхнє оприлюднення.

Коментарі закриті.